Fråga psykologenFråga läkarenFråga KBT-terapeutenFråga relationsexpertenFråga träningsexperten

Vad händer om man får rabies – går det att bota?

29 okt, 2023 

Hur farligt är det att smittas av rabies? Vilka är symtomen och hur ser sjukdomsförloppet ut? Läkaren Michael Seipel reder ut.

För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Fråga: Vad händer om en människa smittas av rabies? Finns det någon bot? Jag har börjat tänka på detta efter att man ideligen läser hemska berättelser om stackars hundar som smugglats in i landet under förfärliga förhållanden och som får avlivas av tullen. Det skär i hjärtat när man ser bilder av de stackars små varelserna. Jag förstår mycket väl att det här görs för allas bästa och att man inte vill ha in farlig smitta i landet. Det är väl rabies som man i första hand är ute efter? Jag skulle gärna vilja veta lite mer om den sjukdomen. /Kathrine

Läkaren Michael Seipel svarar: "Sjukdomen är 100 procent dödlig"

Michael Seipel

  • Michael Seipel är legitimerad läkare, specialiserad inom anestesi och intensivvård.
  • Han har arbetat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala men också som distriktsläkare och inom företagshälsovården. Utöver det har han en egen mottagning där han inriktar sig på smärtproblematik och smärtlindring.

Rabies av den mest allvarliga formen finns inte i Sverige eller vårt närområde i dag, men förekommer i Östeuropa, Mellanöstern, Asien, Afrika och hela den Amerikanska kontinenten. Hos fladdermöss i Danmark och Sydsverige har man isolerat en mindre allvarlig form av viruset. Under de senaste 30 åren har vi haft två fall av rabies i Sverige. Båda har varit så kallade importfall. Den ena smittades i Indien och den andra i Thailand, båda av hundar.

Annons

Viruset är neurotropt. Med detta menas att det tar sig in i nervsystemet och följer de perifera grenarna in till det centrala nervsystemet, ryggmärg och hjärna. När det väl kommit så långt ger det upphov till en rad olika symtom som svår ångest och oro, ökad saliv- och tårutsöndring, och förlamningssymtom vilka så småningom får dödlig utgång. Det finns i dag ingen botande behandling.

Hur smittar rabies?

  • Rabies är en smittsam virussjukdom vilken finns hos alla varmblodiga djur, vilda och tama.
  • Rabies är en så kallad zoonos, en sjukdom vilken kan smitta från djur till människa.
  • Viruset överförs då det sjuka djuret biter eller slickar.
  • Viruset kan inte ta sig genom intakt hud så det krävs att det finns en liten hudskada.
  • Viruset kan också smitta via slemhinnor som till exempel mun eller ögon.
  • Smittöverföring i ansiktet är det mest allvarliga och ger kortast tid för motåtgärder.

Källa: Michael Seipel, leg läkare

Rabies: Symtom och sjukdomsförlopp

Rabies kallas ibland för hundgalenskap eller vattuskräck. Det senare syftar på förlamning av svalgmuskulaturen vilken gör att man får svåra kramper i svalget då man försöker svälja. Tiden från smitta till utbrott av sjukdomen, inkubationstiden, kan variera mycket, från en knapp vecka upp till ett år. Vanligen är den 3-6 veckor.

Annons

Ett djupt bett i ansiktet ger snabbare smitta än om man blivit slickad på handen eller benet. Under alla förhållanden gäller det att snabbt få behandling om man misstänker smitta, sjukdomen är ju som sagt 100 procent dödlig och ingen bot finns men väl ett förebyggande vaccin vilket också kan ges omedelbart efter exposition. Det är viktigt att tänka på att ett djur kan vara smittat även om det ännu inte visar några symtom.

För den som inte har fått en grundvaccination består vaccinationen vid misstänkt smitta av fyra doser med bestämda tidsintervall. Vid allvarlig exposition ger man dessutom antikroppar, immunglobulin, mot rabies i anslutning till den första vaccinationen. Man sprutar in immunglobulinet i närheten av smittstället. För den som redan är vaccinerad ges två nya doser med kort tidsintervall i anslutning till expositionen.

Den som ska vistas en längre tid i områden med rabiessmitta ska naturligtvis vaccinera sig förebyggande. Även djur kan vaccineras. För den som är på en turistresa gäller att man inte ska klappa djur man inte känner, framför allt då inte herrelösa hundar eller katter.

Annons

Smuggelhundra och rabies

När det gäller handel med så kallade smuggelhundar, där man inte har 100 procent kontroll på deras bakgrund och vaccinationer, är det något som man inte under några förhållanden ska befatta sig med. Okontrollerad smittspridning kan få oerhört allvarliga konsekvenser. Den som köper hund ska kontrollera uppfödaren noga och upprepat innan köpet genomförs. Hunden ska vara korrekt ID-märkt och det ska finnas ett friskintyg från veterinär som inte är mer än sju dagar gammalt.

Den stora risken med illegal okontrollerad import av hundar och andra djur är att vi ska få in olika smittsamma sjukdomar och parasitsjukdomar i Sverige. I första hand rabies.

Smuggling av hundar har visat sig vara ett lätt sätt att tjäna stora pengar på och detta har blivit till ett problem. Djuren föds upp under svåra förhållanden, veterinärkontroller och vaccinationer genomförs inte. Hunden får heller inte den grundtrygghet, anknytning och hälsa som ett kärleksfullt hem ger. Att de sedan transporteras vidare under än uslare förhållanden gör naturligtvis inte saken bättre. När de sedan upptäcks vid gränskontrollen i Sverige är de ofta i så dåligt skick att de inte skulle klara en återtransport. Det är inte tullen som beslutar och åtgärdar avlivning utan Jordbruksverket i samråd med Länsstyrelsen. Man kan bara säga stackars djur.

Foto: Shutterstock/TT

Annons