Varför går förkylningen aldrig över?

En medelålders man med förkylning snyter sig
Experten svarar

Fråga: Jag har en fråga som gäller min man som är 54 år gammal. Sedan våren förrförra året har han haft besvär med förkylningar som inte velat gå över fast han både behandlat själv och fått mediciner av sin läkare flera gånger. Han har snarare blivit sämre hela tiden. Flera covidprov har tagits men dom har inte visat något. Han är vaccinerad 4 gånger. Nu har han äntligen fått remiss till sjukhuset för man tror att det kan vara något man kallar Wegeners sjukdom. Den har vi aldrig hört talas om. Är det något farligt? Vad kommer han att få för behandling? Kan han bli frisk från detta?
/
”Anledning till oro?”

5 saker som hjälper vid förkylning
1:15

Efter reklamen: 5 saker som hjälper vid förkylning

(1:15)

Slå på ljud

Läkaren Michael Seipel svarar: "Sjukdomen är ovanlig"

Den sjukdom du frågar om har flera namn. Wegeners sjukdom, Wegeners gra-nulomatos eller, som vi säger i dag, Granulomatös PolyAngit = GPA. Den bär namn efter den tyske läkare, Friedrich Wegener vilken först beskrev sjukdomen i detalj.

Michael Seipel

 • Michael Seipel är legitimerad läkare, specialiserad inom anestesi och intensivvård.
 • Han har arbetat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala men också som distriktsläkare och inom företagshälsovården. Utöver det har han en egen mottagning där han inriktar sig på smärtproblematik och smärtlindring.

Sjukdomen förorsakar en speciell typ av inflammation, en vaskulit, i medelstora och små blodkärl. Både pulsådror och blodådror kan bli angripna. Det vanligaste är att övre och nedre luftvägar samt njurarna drabbas men sjukdomen kan också förekomma i flera andra organ. De bakomliggande mekanismerna är ofullständigt kända men vi vet i dag att det har skett någon typ av förändring i immunsystemets egenskaper. Sjukdomen är ovanlig. Den kan uppstå i alla åldrar men den debuterar oftast i 40-årsåldern. Kvinnor och män drabbas lika. Det vanligaste är att sjukdomen först uppträder i de övre luftvägarna och då ger symtom som vid en envis förkylning eller bihåleinflammation. Vad som gör att man misstänker att det rör sig om GPA är att symtomen inte lindras av behandling utan, tvärtom, tilltar.

Läker sömn förkylning? Därför behöver vi sova mer när vi är sjuka

Utredningen är en kombination av blodprover med undersökning av förekomst av speciella antikroppar/ANCA, vävnadsprover för undersökning i mikroskop och bilddiagnos med datortomografi (CT och MRT). De immunologiska testerna för antikroppar, ANCA/ANtineutrophil Cytoplasmatic Antibodies, har haft stor betydelse när det gäller att ställa korrekt diagnos. Detta är viktigt för det gäller att snabbt kunna inleda behandling. Ett engagemang av till exempel njurarna kan annars få mycket allvarliga konsekvenser. Även andra organsystem som hjärta, hud, leder, magtarmkanal och ögon kan drabbas om sjukdomen inte behandlas.

Täppt i näsan? Här är 7 sätt att ta hand om förkylningen

När det gäller behandling finns en rad effektiva läkemedel som så kallade monoklonala antikroppar, andra läkemedel vilka påverkar immunsystemet, cytostatika/”cellgifter” och kortison. Under behandlingens gång gör man kontinuerliga utvärderingar och tar ställning till om man behöver ändra eller komplettera behandlingen. Man har haft mycket goda resultat med den nya typen av behandlingar. I svåra fall kan det krävas speciella insatser där man kombinerar intensiv läkemedelsbehandling med något som kallas för plasmaferes. Det sistnämnda är en metod där man separerar blodkropparna från blodplasman för att på så sätt rena blodet från de sjukdomsframkallande ämnena.

Då kan din nästäppa bero på sjukdom – som inte är snuva eller allergi

Det viktiga nu är att din man snabbt får korrekt diagnos så att man kan komma i gång med behandlingen.

Foto: TT

Vill du också ställa en fråga?

Vi har flera experter som regelbundet svarar på läsarfrågor. Vill du ställa en egen fråga? Mejla till [email protected]. Skriv i ämnesraden vilken expert du vill ställa din frågan till.

MåBra:s experter:

 • Hanna Brännlund, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.
 • Gunilla Hasselgren, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.
 • Christina Lundell, legitimerad läkare som även forskar inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Michael Seipel, legitimerad läkare med lång erfarenhet, bland annat specialiserad på smärtproblematik.
 • Anna Bennich, legitimerad psykolog och psykoterapeut.
 • Nathalie Siljerud Joo, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning.
 • Maria Jacqueline Bratt, socionom, specialiserad på bland annat konflikthantering.
 • Nina Ljungberg, kurator och socionom med vidareutbildning inom sexologi.
 • Sandra Hiort, personlig tränare, kostrådgivare, friskvårdskonsult och stressrådgivare.

Vill du läsa mer? Här hittar du alla frågor och svar från våra experter.

Utvald läsning