Fem saker som en dotter behöver från sin mamma

En mamma och dotter som kramas och ser glada ut.
5 saker att tacka mamma för på Mors dag
1:10

Efter reklamen: 5 saker att tacka mamma för på Mors dag

(1:10)

Slå på ljud

Föräldrars inverkan på hur barn formas är enorm. Att vara den ultimata föräldern är dock inte alltid det lättaste. MåBra har listat fem saker som, enligt studier, är de viktigaste att som mamma ge till sin dotter.

En känsla av värme, stöd och närhet

Döttrar som upplever att deras relation till sin mamma karaktäriseras av värme, stöd och närhet upplever ofta relationen som positiv. Studier visar att den upplevda relationen som en dotter har till sin mamma korrelerar med självförtroende och kroppsbild. En upplevd positiv relation hänger ofta ihop med ett bra självförtroende och en positiv kroppsbild – och tvärtom.

Relationen en dotter har till sin mamma är dock inte den enda komponenten för ett bra självförtroende och en positiv kroppsbild. Det finns mycket annat som spelar in, bland annat olika sociokulturella faktorer.

7 saker vi alla borde göra för våra mammor i dag

Självförtroende och kroppsacceptans

Studier visar att en mammas osäkerhet över sin egen kropp kan kopplas till dotterns brist på kroppsacceptans. I det stora hela handlar det om att döttrar tar efter vad deras mammor gör. Om mamman granskar sig själv mycket i spegeln, undersöker fel och så vidare finns det en stor risk att dottern kommer att göra likadant. Om dottern och mamman även är lika är det sannolikt att dottern kommer att få komplex över samma kroppsdelar som mamman har komplex över.

Enligt dessa studier är något av det viktigaste en mamma kan visa för sin dotter att en vuxen kvinnas kropp är acceptabel precis som den är.

Att kunna dela bördor och ge fysisk tröst

Fysisk närhet mellan en mamma och en dotter är viktigt. I en studie där man undersökte stressnivåer kunde man se att fysisk närhet från mamman var stressdämpande för dottern. I studien framkallade man ångest och stress genom att låta dottern hålla ett improviserat tal. I den ena testsituationen höll mamman dottern i handen när hon höll sitt tal och i den andra testsituationen satt bara mamman bredvid. Man kunde då se att dotterns ångestnivåer sjönk när hon fick hålla sin mamma i handen.

I experimentet kunde man dock se att när dottern och mamman hade ett starkt band krävdes bara mammans närvaro och känslan av att “dela bördan” för att dotterns stressnivåer skulle sjunka.

9 anledningar till varför din mamma är din bästa vän

Auktoritativt föräldraskap

Föräldraskap kan delas in i Baumrinds fyra olika föräldrastilar: aukoritär, auktoritativ, eftergiven och oengagerad. Auktoritativ föräldrastil kännetecknas av en känslomässigt varm förälder som är inkännade av barnets personlighet och behov.

Studier visar att auktoritativ föräldrastil är den absolut bästa för att få ett barn som tänker positivt om sig själv och sin omvärld. Man kan till exempel se att döttrar som blivit uppfostrade av mammor som använt sig av en auktoritativ föräldrastil hade mindre sannolikhet att känna skam, att socialt isolera sig eller bli beroende av andra.

Höga (men inte orimliga) förväntningar

En mammas förväntningar kan kopplas till dotterns känsla av att ha kontroll över sitt eget liv, det visar studier som pågått i över tjugo år. I studien följde man mödrar och döttrar från det att dottern var tio år och fram till dess att hon blev trettio. Mammorna som förväntade sig att döttrarna skulle klara skolgången utan avbrott fick vuxna döttrar som upplevde sig ha självkontroll. Experternas tips till mammor är därför: Tro på din dotter och ha höga förväntningar på henne.

Källa: Psychology Today

Utvald läsning