Föreläsaren Micke Gunnarsson: ”Spara en peng så att barnen kan gå i terapi”

Föreläsaren Micke Gunnarsson: ”Spara en peng så att barnen kan gå i terapi”

Hur är egentligen en "perfekt" förälder? Måbra har träffat föreläsaren och författaren Micke Gunnarsson för att prata om pressen kring föräldrarskap.

00:00

Kan man spara nån peng till barnen så att de kan gå i terapi när de blir äldre så är det jättemåligt.

00:09

Ju bättre jag mår som förälder, det är inte alltid vi gör det, men ju bättre jag mår och ju bättre förutsättningar jag gör att ta ansvar för mitt mående,

00:17

ju enklare är det att vara förälder, tänker jag, till barn.

00:20

Om jag också då är fast i min perfektion, om det är ytan, om det är stress, då är det också väldigt lätt att jag lägger över det på barnen.

00:28

Och så ska de in i nån slags perfektionskarusell.

00:32

Risken också att är jag helt fast i perfektion och vad ska jag säga, duktig i betyg, bedömning, guldstjärnor,

00:40

du får hundra kronor om du får ett A i betyg, alltså om jag hela har gått in helt i prestation,

00:45

då är det ju risken att barnet inte kommer få uppleva din kärlek, utan den kommer att förstå att om jag presterar,

00:51

om jag är perfekt i mammas och pappas ögon, då är jag det kärlek.

00:58

En förälder som alla i sig föräldrar gör så gott man kan utifrån där de är.

01:04

En förlåtande förälder som är snäll mot sig själv och sina barn.

01:12

Och som har en förmåga att vara lite självreflekterande, intresserad lite av sin egen resa.

01:23

Sen kommer de att ordna sig.

01:26

Kan man spara någon peng till barnen så att de kan gå i terapi när de blir äldre så är det jättebra också.

Kommer härnäst