Varningen: Kan bli värsta vattenbristen på 100 år

Efter ett par vintrar med lite nederbörd flaggar flera myndigheter i Sverige för att vattenbrist kan bli ett stort problem i sommar.

”Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år”, skriver bland andra SMHI, Livsmedelsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelserna i varningen.

Bakgrunden är att grundvattennivåerna i, så kallade, stora magasin är under eller mycket under de normala i hela landet upp till Lappland och Västerbotten, rapporterar SR. Och det är från de magasinen som kommunerna ofta tar sitt vatten.

Situationen är känd. Redan i slutet av april aviserade flera kommuner bevattningsförbud. Det innebär till exempel förbud mot att fylla poolen med dricksvatten och att vattna trädgården med vattenspridaren eller slang.

Halländska Laholm och Halmstad införde bevattningsförbud redan  den 11 april. Även i Småland har man varit tidigt ute.

”Dåligt förberedda”

Och anledningen till de tidiga åtgärderna är alltså att det kan bli en tredje torr sommar. Om det ändå skulle falla nederbörd så går det mesta till växtligheten vilket innebär att det tar tid innan grundvattennivåerna stiger.

– Vi är väldigt dåligt förberedda på en torr sommar så skulle det inträffa är vi i ganska dåligt skick på många håll i landet, säger Niclas Hjerdt, hydrolog på SMHI till P 4 Jönköping.

I Jönköpings kommun finns redan planer på att köra vattentransporter i större skala.

Tänka över alternativ

Vattensituationen kan bli speciellt kännbar i jordbruket där tillgången är en förutsättning för verksamheten.

Kommuner och landsting är alltså på tårna men myndigheterna uppmanar också allmänheten att vara uppmärksam.

Framförallt om man tar vatten ur egen brunn.

”Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar”, skriver myndigheterna i sin varning.

 

11 tecken på att du dricker för lite vatten

Läs också: 11 tecken på att du dricker för lite vatten