Så många minuter tar det för coronaviruset att smitta

två kvinnor dricker kaffe tillsammans
Slå på ljud

Coronaviruset behöver bara knappa 15 minuter för att hinna spridas människor emellan, även om man håller ett avstånd på två meter. Det visar en ny rapport från amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, Centers for Disease Control and Prevention.

Kan smitta på på fem minuter

Detta har man kommit fram till genom att följa drygt 11 000 spelare och ledare i NFL, National Football League, mellan augusti och november 2020.

Under perioden testades 329 av dem positivt för coronaviruset. Genom en smittspårning såg man att 21 personer hade smittats av sina lagmedlemmar. Av de smittade hade åtta personer umgåtts i maximalt fem minuter med andra lagmedlemmar, medan resten hade interagerat med varandra i maximalt 15 minuter.

Smittspårningen visade att man framförallt smittades under måltider eller när man samåkte – och detta trots att man höll ett avstånd på nästan två meter och i vissa fall även bar munskydd.

Det här är 15-minutersregeln

Den amerikanska folkhälsomyndigheten avråder från nära kontakt med andra under pandemin. Man definierar ”nära kontakt” som att man befinner sig på samma plats som en smittad person i totalt minst 15 minuter på ett dygn. Definitionen har gett upphov till den så kallade 15-minutersregeln, som många amerikaner följer för att undvika att smittas.

Men regeln har sina brister, menar en del experter.

Det handlar nämligen inte bara om antalet minuter man umgås, utan hur man gör det. Och det är ingen garanti att man inte smittas bara för att man umgås kortare tid än 15 minuter – även om man håller avstånd och bär mask. Att sitta två meter ifrån någon och läsa på ett bibliotek kan inte jämföras med att sitta på två meters avstånd och ha en intensiv diskussion med någon. Risken för droppsmitta är betydligt större i det sistnämnda fallet.

Foto: TT