Stefan Löfven: 6 nya åtgärder som påverkar din vardag

Stefan Löfven och alkoholstopp.

Under en presskonferens på torsdagsmorgonen deltog statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström, kulturminister Amanda Lind, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Här meddelades en del förändringar av de åtgärder och rekommendationer vi levt efter sedan slutet av december, som ska stoppa spridningen av coronaviruset.

Stefan Löfven började med att räkna upp sex nya åtgärder som regeringen, i samråd med Folkhälsomyndigheten, kommit överens om.

6 nya åtgärder kring smittspridningen av corona:

Förlänger rekommendation om distansarbete

Vi ska fortsatt jobba hemifrån i den mån det går, meddelar statsministern. Denna åtgärd gäller till att börja med fram till och med den 7 februari.

Alla som kan ska jobba hemma, så att de som inte kan, exempelvis inom vården, i butiker och busschaufförer, inte ska utsättas för onödig smitta.

Tillsynsinsats i vissa branscher

– Arbetsgivarna har förstått vikten av att agera, de flesta följer gällande råd och rekommendationer. Men mer behöver göras, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Hon berättar att Arbetsmiljöverket ska göra en riktad insats mot de branscher som anses vara mest utsatta för smittorisk. Man ska kontrollera att arbetsgivarna följer de säkerhetsföreskrifter som finns och att den personal som kan jobba hemifrån gör det.

Alkoholstoppet förlängs

Man meddelande också att det tillfälliga förbudet mot att sälja alkohol före kl 11 på förmiddagen och efter kl 20 på kvällen förlängs i två veckor, till och med den 7 februari.

Även maxantalet som får samlas på exempelvis en restaurang står fast vid 4 personer, tills vidare.

Offentlig verksamhet hålls stängd

Regeringen uppmanar till fortsatt stängning av icke nödvändiga verksamheter i regioner och kommuner.

– Det är rimligt att offentlig verksamhet som kan stängas ned håll stängd fram till 7 feb, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

MEN: Amanda Lind var tydlig med att idrotts, fritids- och kulturverksamhet för barn så långt det går ska hållas öppet.

– Vi kan alla hjälpas åt att ge barnen en så normal fritid som möjligt, säger hon under presskonferensen

Fortsatt munskyddsrekommendation

Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller våren ut. Framförallt är det i rusningstid, mellan 7-9 på morgonen och 16-18 på kvällar som rekommendationen gäller.

– Det är åtgärder som saknar motstycke i historien, men det är beslut som krävs för att rädda människors liv och hälsa, påpekar Stefan Löfven.

Förändring av distansundervisningen

Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan förlängs – delvis. Målet är nu en kombination av när- och fjärrundervisning som ska införas successivt.

– Det är inte rimligt att rekommendera distansundervisning i hela landet när det är så stora skillnader i olika regioner, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Man meddelar också att högstadieskolorna ska hållas öppna så långt det går, och att det regionala smittskyddet har befogenhet att vidta regionala åtgärder om det behövs.

Foto: TT