Film och TVKändisnyheterNyheterPodd

Menskonst och popcornhjärna – här är alla nyord från 2019

27 dec, 2019 
AvAnna-Lena Pettersson
Språkrådets lista över nyorden som kom i svenska språket under 2019 visar att vi är påverkade av klimatkrisen och av den digitala världen. Här kan du läsa hela listan och vad orden betyder.
Annons

Språket utvecklas ständigt och nya ord hittas på och flyttas in i vårt dagliga tal. Varje år lanserar därför Språkrådet en lista på nyord som har flyttat in i svenskan på riktigt. Det är ord som satt sin prägel på det gångna året och därför fått en plats i språket.

Genom att titta på vilka ord som kommit in i språket går det att också se vilka trender som har slagit igenom och kanske vilka som kommer att slå igenom under året som kommer.

Under 2019 tillkom föga förvånande en hel hög med klimatord, men också flera nya uttryck från den digitala världen.

Här är nyorden från 2019:

Animoji

En emoji som är utformad efter en persons ansikte och som styrs med hjälp av frontkameran på din telefon. Nu har animojis dessutom utvecklats ett steg till och blivit till memojis som du själv kan designa för att få de att se ut som du själv.

Animojis
Animojis utvecklades senare till memojis.

Antivaxxare

Person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering. Ofta menar man skeptiska och konspiratoriska föräldrar som inte vaccinerar sina barn när man säger antivaxxare.

Annons

Artdöden

Den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter som skett under den tid människan har funnits. Dels beror artdöden på klimatförändringar, men också på användningen av gödnings- och bekämpningsmedel.

ASMR

Sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren. Alla de där miljontals filmerna på Youtube där folk sitter och geggar med slime, skär i tvålar eller prasslar med saker som folk tittar på för att de njuter av ljudet. Även ordet hjärnorgasm betyder samma sak.

Aspludd

Ludd som består av snöliknande frön från aspträd. Du minns kanske när stora delar av landet lades under ludd i början på sommaren och fick det att se ut som att första snön hade fallit.

Aspludd
Kombinationen aspludd och torka blev sommaren 2019 upphov till många bränder.

Benim

Betyder jag eller mig och är ett nytt pronomen i svenskan. Det kommer från turkiskan och används av den som vill uttrycka traditionell manlighet, makt och styrka. Används främst inom hiohop-kulturen.

Annons

Beteendedesign

När man utformar närmiljön för att främja ett visst beteende. Till exempel kan en livsmedelsaffär placera bönor bredvid köttfärsen tillsammans med information om hur bra det är att blanda ut köttfärsen med bönor. Eller att påpeka att viss frukt är besprutad genom att placera vindruvorna i kemikaliehyllan istället för frukthyllan.

Cybersoldat

En försvarsanställd som är inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer. Under 2020 kommer de första svenska cybersoldaterna att göra sin värnplikt.

Deepfake

En video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör det svårt att upptäcka förvanskningen. Man kan till exempel få människor i filmer att se ut som att de säger saker de aldrig har sagt.

Deplattformering

En aktion som riktas mot till exempel nättjänster eller arrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter. Ett exempel är när rapparen och komikern Mr Cool blev av med bokningar efter att en kritisk massa människor kontaktat uppdragsgivarna och fått honom avbokad.

Annons

Digital tvilling

Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten. Man använder till exempel digitala tvillingar istället för riktiga patienter när man testar vissa läkemedel.

Dra åt helvete-kapital

Sparade pengar som gör det möjligt för dig att bryta upp från en relation. Den som är utan en sådan buffert kan bli fast i en dålig relation för att man helt enkelt inte har ekonomisk möjlighet att lämna. Fuck off-pengar betyder samma sak.

Eldost

En ost som liknar halloumi och som också kan stekas eller grillas. I somras, när larmet om hur mycket antibiotika som används i djurhållningen på Cypern kom, slutade många äta halloumi och köpte eldost eller grillost från andra länder istället.

Fimpomat

En behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning också utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ. Till exempel har Göteborg stad använt sådana för att få rökarna att fimpa i behållaren, och inte på marken. En fråga de ställde var ”Vem är kungen av Ullevi” och de två svarsalternativen var Bruce Springsteen och Håkan Hellström.

Annons

Gretaeffekten

Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

Greta Thunberg
Greta Thunberg har blivit årets person 2019 i Time Magazine – och nu också ett nyord.

Grönt körfält

Ett körfält som bara får användas av fossilfria fordon, exempelvis elbilar.

Hjärtslagslag

En lag som förbjuder abort om hjärtslag från fostret kan registreras. Detta blev aktuellt när flera delstater i USA under 2019 röstade igenom sådana lagar.

Hundvissla

Att använda värdeladdade ord som endast uppfattas av den tilltänkta målgruppen och som andra inte lägger märke till. Precis som att endast hundar uppfattar ultraljudsvisslor.

Hybridkrig

Krig som förs i det dolda och som inte innebär en väpnad konflikt. Till exempel kan det innebära falska informationskampanjer och cyberattacker som är till för att skada ett land.

Annons

Ikigai

Ett ord från japanskan som betyder att man upplever att tillvaron är meningsfull. Det är en mix av ens passion, vad världen behöver och vad man kan få betalt för att göra.

Immersiv

Betydelsen är ungefär uppslukande eller omslutande och kommer från det engelska ordet immersive.

Klimatdiktatur

Mandat för en internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan. Används ofta när man tycker att demokratiernas kvarnar mal för långsamt och man anser att det skulle bli mer effektivt om någon pekade med hela handen och fattade snabbare beslut.

Klimatnödläge

Ett tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar. Syftet är att agera efter allvaret i klimatförändringarna.

Klimatstrejk

Protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder. Naturligtvis kommer uttrycket från Greta Thunberg och hennes gigantiska svans som strejkat med henne under året.

Klimatstrejk
Några av de miljontals klimatstrejkande ungdomarna under 2019.

Källtillit

Förtroende man känner för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet.

Annons

Lågaffektivt bemötande

En pedagogisk metod där den vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan istället försöka lugna dem. Används ofta inom skolan och man menar då att lärare inte ska ingripa mot en utåtagerande elev, utan istället backa och vänta på att hen lugnar sig.

Menskonst

Ett ord för att beskriva konstnärliga verk som utmanar normer och tabun. De behöver inte innehålla framställanden av mensblod eller liknande, men används oftast för att beskriva feministisk konst.

Liv Strömqvist
Konstnären Liv Strömqvists konst har använts som slagträ i menskonstdebatten.

Nattborgmästare

En person som är ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun. Nattborgmästaren kan också medla i exempelvis konflikter mellan klubbar och grannar eller fastighetsägare.

Popcornhjärna

Ett tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, som till exempel när du använder din mobiltelefon. Att lätt bli distraherad och att vara uppmärksam på allt var bra för människan för länge sedan, men som dagens samhälle ser ut gör det oss snarast sårbara.

Annons

Sharenting

När föräldrar delar bilder på sina barn på sociala medier. Ordet förekommer ofta i diskussioner som rör föräldrar som delar bilder på sina barn utan att först ha fått deras tillåtelse.

Smygflyga

Att flyga utan att berätta om det eftersom flygets klimatavtryck är skambelagt. Till exempel läggs inte lika många bilder på avgångshallar ut på sociala medier längre eftersom man inte vill berätta att man flyger.

Syssna

Att lyssna med synen. Att det krävs särskild uppmärksamhet via synen, till exempel när du läser statistik och siffror. Används också av hörselskadade och beskriver den uppmärksamhet som krävs av synen för att de ska förstå vad som sägs.

Tågskryta

Att till skillnad från flygskam, skryta om man väljer tåget för klimatets skull.

Växtbaserat kött

Vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens. Till exempel lanserades ett flertal hamburgare av växtbaserat kött under året, både i livsmedelsaffären och i snabbmatsrestaurangerna.

Övervakningsekonomi

Ett system där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde. Används till exempel om skräddarsydda annonser som baseras på vilka länkar du har klickat på tidigare.

Foto: TT

 

Läs mer: 

Det här googlade vi mest på 2019

Allt var inte elände – 15 goda nyheter från 2019

Annons