Kvinnor rapporterar fler biverkningar av vaccinet – det kan vara orsaken

Kvinna får vaccin mot corona.

Med start den 18 januari rapporterar Läkemedelsverket dagligen om anmälda fall av misstänka biverkningar av de nya coronavaccinerna. Rapporterna kommer från hälso- och sjukvården samt från privatpersoner.

Förväntade och vanliga biverkningar ska redan stå med på bipacksedeln till vaccinerna, men intresset för eventuella nya biverkningar är stort och därför har man nu valt att göra dagliga sammanställningar av inrapporteringarna i Sverige.

– Inrapporterade misstänkta biverkningar behöver inte vara orsakade av vaccinet, utan kan bero på andra faktorer. Det är viktigt att tänka på för förståelsen av de siffror vi redovisar, säger Veronica Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Att avgöra huruvida de inrapporterade biverkningarna har någon koppling till vaccinerna blir nästa steg att avgöra.

Fler kvinnor som rapporterar biverkningar

När det gäller misstänkta biverkningar har 136 personer rapporterat biverkningar av vaccinet från Pfizer-Biontech fram till den 19 januari. Av de 136 är 105 kvinnor, vilket gör dem kraftigt överrepresenterade i statistiken.

Detta betyder dock inte automatiskt att kvinnor får fler biverkningar än män.

– Vi har sett liknande trender även tidigare, när det inte gäller covidvaccin. Att kvinnor har en större tendens att rapportera egna upplevda misstänkta biverkningar. Det skulle kunna ha en betydelse, säger Veronica Arthurson till TT.

En annan viktig faktor är att det är möjligt att betydligt fler kvinnor än män har blivit vaccinerade hittills. Kvinnor är trots allt överrepresenterade både på äldreboenden och bland personal inom vård och omsorg.

Enligt Läkemedelsverket har man inte sett några tecken på att kvinnor får fler biverkningar än män. På samma sätt har man inte sett något orsakssamband mellan de 15 svenska dödsfall som hittills skett efter vaccinering, och vaccinet i sig. Samtliga döda har varit äldre med underliggande sjukdomar.

Biverkningar av coronavaccinen

De allra flesta inrapporterade misstänkta biverkningar har varit milda. Här är de fem symtom på biverkningar som hittills varit vanligast med Pfizers vaccin Comirnaty:

  1. Feber (27 fall)
  2. Huvudvärk (26)
  3. Trötthet (23)
  4. Smärta där man fått sprutan (18)
  5. Illamående (15)

Allvarligare biverkningar är desto mer sällsynta, och innefattar bland annat allergiska reaktioner och akut ansiktsförlamning. I dagsläget har cirka 147 000 svenskar fått vaccin.

Källa: Läkemedelsverket, TT Foto: TT