Här är de 7 största riskfaktorerna för svår covid-19 i Sverige

Äldre kvinna blir undersökt av läkare
Slå på ljud

Det är väl känt att hög ålder, manligt kön och underliggande sjukdom är de tre största riskfaktorerna för att få en svårare form av covid-19 som kanske även kräver sjukhusvård.

Men vilka sjukdomar handlar det om och finns det andra grupper som också löper en högre risk att bli allvarligt sjuka? Och hur ser det ut i just Sverige?

Högutbildad har högre risk för covid-19

Det har forskare vid Umeå universitet nu tittat på i en stor nationell studie. Den utgår från 84 000 personer i Sverige som alla har haft covid-19 till och med september i fjol. Studien är en av de största i världen när det gäller riskfaktorer för allvarlig covid-19.

Att vara född i Sverige tycks minska risken både för att drabbas av svår covid-19 och för att hamna på sjukhus, om man får blir sjuk.

Bor man i Sverige och har en hög utbildning tycks risken att få covid-19 öka – men det minskar däremot risken för att hamna på sjukhus.

Så smittar corona – trots att du inte har symtom

Ny grupp ska prioriteras för vaccination

Hög ålder är alltså den överlägset starkaste riskfaktorn för svår covid-19 Förutom ålder är manligt kön och underliggande sjukdom starka riskfaktorer även i Sverige.

  • Studien visar också att personer med Downs syndrom hade fyra gånger högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 än andra.
  • Personer med hemtjänst har en ökad risk som inte bara kan förklaras av ålder.
  • Astma och högt blodtryck är andra riskfaktorer för svår covid-19 är. Både astma och högt blodtryck ökade risken för sjukhusvård för covid-19 med 20 till 50 procent. Framför allt verkar det gälla svår astma.

Efter att tagit del av studien har Folkhälsomyndigheten beslutat personer med Downs syndrom ska prioriteras för vaccination.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Epidemiology.

Foto: TT