Test: Är det ditt fel att relationerna inte håller?

Tar relationerna slut varje gång?

Har du svårt att få relationer att hålla? Det kan bero på det anknytningsmönster du har sedan barndomen. Med det här korta testet kan du kolla vilken anknytningstyp du är.

 

Vilka av följande korta beskrivningar passar bäst in på dig? Svara ja eller nej på samtliga påståenden.

1.

■ Att vara beroende av andra eller låta andra vara beroende av mig är ingenting jag oroar mig för.

■ Jag har lätt att skapa nära relationer.

■ Jag är inte rädd för att bli övergiven.

 

2.

■ Jag tycker det är svårt att helt lita på andra.

■ Jag känner mig obekväm med att vara beroende av andra.

■ I kärleksrelationer vill min partner oftast ha mer närhet än vad som känns bra för mig.

 

3.

■ I relationer vill jag oftast mer än min partner.

■ Jag oroar mig ofta för att relationen inte ska hålla.

■ Mitt behov av närhet skapar ibland problem.

 

Flest ja under 1:

Du är trygg i dina kontakter med människor och har inga problem att inleda relationer och få dem att vara.

 

Flest ja under 2:

Du är undvikande och vill gärna hålla distansen. Även om du har många vänner är det ingen som riktigt känner dig. Så fort en kärleksrelation känns för närgången drar du dig undan. Det kan göra att du har svårt att ha varaktiga förhållanden.

 

Flest ja under 3:

Du är ambivalent – en klängranka. Du styrs mer av känslor än av tankar och har ett starkt behov av din partner redan tidigt i en relation. Din rädsla för att bli övergiven kan göra att du blir klistrig och riskerar att stöta bort din partner.

Källa: Psykolog Egil Linge

Utvald läsning