Studie: Viktnedgång ökar risken för skilsmässa

För personer som är gravt överviktiga och feta kan en stor viktnedgång leda till mer än bara förbättrad hälsa. Nu visar en studie kring personer som genomgått fetmakirurgi hur vikten även kan påverka våra relationer, rapporterar Dagens Medicin.

– Patienterna får ofta ett stärkt självförtroende efter den här typen av operation. Jag tror det ger många kraft att avsluta och ta sig ur dåliga relationer, säger Ingmar Näslund, forskare och överläkare vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro till Dagens Medicin.

Han och kollegor från Karolinska institutet och Institutet för hälsa och välfärd i Finland står bakom den nya studien, som gjorts med hjälp av långtidsdata från två stora studier: 29 000 patienter från SOReg, det skandinaviska fetmakirurgiregistret, och nästan 2 000 patienter från SOS-studien (Scandinavian Octogenerian Study). Patienterna i studien hade samtliga varit med om någon typ av fetmakirurgi, antingen gastrisk bandning, vertikal bandad gastroplastik eller gastric bypass. 70-75 procent av deltagarna var kvinnor.

Kunskapen kring hur påverkade fetmaopererade patienters privatliv kan bli av den här sortens ingrepp har hittills varit liten. Men nog kan man förstå att en hel del kan påverkas av att gå från ett liv där man ständigt blir hindrad av sin kropp – till ett där allt plötsligt blir möjligt? Nu finns alltså bevisen.

Vikten påverkade kärlekslivet

I en del av studien jämförde man 1 958 patienter som genomgått fetmakirurgi, mot 1 912 som inte gjort det. Efter fyra år kunde man se att av de 999 deltagare som varit singlar från start så hade 21 procent av de fetmaopererade gift sig eller hittat en ny partner – jämfört med 11 procent av de som inte opererat sig. Tio år senare var siffran 35 procent hos de opererade jämfört med 19 procent bland de andra.

Och även när det kom till skilsmässa kunde man se skillnader i mönstren hos de som genomgått fetmaoperation och inte. Forskarna kunde av datan se att sannolikheten för en skilsmässa tio år efter ingreppet var 17 procent bland de från SOS-studien som genomgått kirurgi – vilket kan jämföras med siffran för kontrollgruppen (som inte fått kirurgi) som låg på 11 procent.

Dessutom: Ju mer drastiskt viktnedgången varit desto större sannolikhet att relationsstatusen förändrades.

Att fetmakirurgi kan påverka en person så mycket betyder att det blir viktigt att läkare pratar med sina patienter om de förändringar som kan ske – även de som inte är fysiska.

Studien har publicerats i tidskriften Jama Surgery.

Källa: Dagens Medicin, Reuters, JAMA Foto: IBL

Läs mer:

Ny studie: Din kärleksrelation påverkar din vikt

Lever du i en A- eller H-relation?

Nya rön: Din övervikt beror på hur stressad din partner är