Så bråkar lyckliga par – 8 tips som löser problemen snabbare

konflikt i relation

Alla par bråkar, men i vissa relationer leder smågnabbet ofta till stora bråk och elaka kommentarer, medan andra par löser konflikterna lugnt och sansat. John Gottman är framstående forskare inom parterapi. Han menar att lyckliga par ofta har en sak gemensamt: att de pratar mycket med varandra, de kommunicerar om stort och smått. De bråkar också, men det är bara en liten del av kommunikationen.

Här ger Eva Tryti, författare och psykolog, några förslag på hur konflikter i sunda relationer kan se ut:

1. De löser problemen på en gång

”Lyckliga par löser meningsskiljaktigheterna snabbt. De går inte runt och är arga länge, utan försöker hitta lösningar. De är redo att lösa problemen och hantera dem”, säger hon.

2. De undviker vissa ord

Enligt Tryti ska vi aldrig säga orden ”alltid” och ”aldrig” i en het diskussion. Till exempel ”Det går aldrig att prata med dig”, ”du hjälper aldrig till” eller ”du är alltid så svår”. Hon menar att det är viktigt använda andra formuleringar.

3. De undviker gester

Att himla med ögonen eller använda andra gester är dåligt för en relation. Likaså att gå iväg från en diskussion.

Mariann Marthinussen, psykoterapeut och coach, har också några gyllene regler för hur man bäst hanterar konflikter med sin partner:

4. De tror inte alltid att det är den andras ”fel”

Om man alltid vill att den andra parten ska vara ”skyldig” kommer bråken att bli ohälsosamma på lång sikt. Då kommer det inget gott ur dem.

5. De väljer rätt ord

Enligt Marthinussen har orden stor betydelse. Elaka ord sätter sina spår helt enkelt. Tänk på att du alltid måste kunna stå för det du säger. Det är också bra att undvika generella påståenden som ”du är lat”, du är omöjlig” etc. Det är bättre att uttrycka det så här: ”När du gör det så upplever jag det på det sättet”.

6. De håller sig till fakta

Om något är oklart, kolla upp det ordentligt, så att du vet att det stämmer.

7. De låter båda parter prata

Det är viktigt att ge utrymme för båda i en diskussion. Detta innebär att man måste lyssna aktivt för att minska risken för missförstånd.

8. De tänker på tid och plats

Se till att dagsformen är okej innan ni startar en diskussion. Har man en dålig dag kan man vara mer lättirriterad. Det kan också vara dåligt att bråka när båda är trötta.

Av: Emilie Gundersen
Foto: TT

Läs mer:
Experten: Så löser ni syskonbråk i vuxen ålder
Studie: Män ignorerar sin partner 388 gånger per år
Psykologen: Så enkelt får du fler vänner på jobbet

Utvald läsning