Så vet du om du är medberoende i relationen till din partner

Kvinna som kramar sin partner
TV: 7 tecken på att man är medberoende
0:48

Efter reklamen: TV: 7 tecken på att man är medberoende

(0:48)

Slå på ljud

Ibland är det svårt att skilja på medberoende och förälskelse. Både den förälskade och den medberoende vill och gör allt för relationen och i den känslan riskerar man att förlora sig själv. Dock finns det ett par symtom som är klassiska för denna sjukdom, ja, för så klassas faktiskt medberoendet.

De flesta tänker på alkoholism när man pratar medberoende men det kan likaväl handla om partnerns psykisk ohälsa eller avsaknad av ansvarskänsla.

Tecken på att du är medberoende

Medberoende är ett psykologiskt tillstånd som uppstår i relationer och kännetecknas av att man tillåter och omedvetet eller medvetet uppmuntrar sin partners ohälsosamma eller destruktiva beteende. Medberoendet bottnar ofta i ens egen barndom där man kanske haft en dålig relation till sina föräldrar och tidigt fick uppfattningen att föräldrarnas behov var viktigare än de egna.

Följande kännetecken är vanliga hos någon som är medberoende:

  • Stannar kvar i ett förhållande trots att svek och skadligt beteende gentemot varandra är vanligt.
  • Gör allt för att tillfredsställa sin partner oavsett hur skadligt det är för sig själv.
  • Har dålig självkänsla
  • Har ångest och oro över att vara sin partner till lags.
  • Använder all sin tillgängliga tid för att uppfylla sin partners alla önskemål.
  • Tankar på sina egna behov leder ofta till känslor av skuld. Personen med medberoende kommer därför att undvika att visa tecken på personliga behov eller önskemål.
  • Ignorerar sin egen moral och samvete för att vara den andra personen till lags.
    (Källa: Mindler)

Carola var medberoende: "Han valde flaskan framför mig"

Svårt att lämna en relation där man är medberoende

Att avsluta en relation är alltid svårt. För någon som är medberoende kan det upplevas som näst intill omöjligt. Man har byggt upp så stor del av sin identitet kring dynamiken i det här förhållanden. Flera år av uppoffringar och pliktkänslor leder till starka tankemönster som är svåra att bryta, förklarar man på den digitala psykologmottagningen Mindler. Därför kan man behöva professionell hjälp i form av terapi stöd för att komma vidare. Som anhörig till en medberoende är det svårt att nå fram eftersom personen i fråga ofta är så bunden till sin partner.

Via 1177 kan man få stöd om man lever med någon som missbrukar.

Källa: Mindler, 1177

Se också: Här är 8 tecken på att du dricker för mycket alkohol
1:20

Efter reklamen: Se också: Här är 8 tecken på att du dricker för mycket alkohol

(1:20)

Slå på ljud

Utvald läsning