Okända personlighetsdiagnosen som drabbar kvinnor — här är symtomen

Passar symptomen in på dig eller någon du känner?

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Jag, jag, jag – för en del människor handlar allt om dem själva, på ett sätt som är helt gränslöst och som förstör deras liv. Stämmer det på dig, eller någon du känner? Då kanske den personen har histrionisk personlighetssyndrom. En lite bortglömd diagnos som är släkt med narcissism och borderline och som nästan bara drabbar kvinnor.

– Det som skiljer dem från vanliga, utåtriktade människor är att deras beteende är tillräckligt destruktivt för att kallas en avvikelse. De är extremt extroverta personer. Det går helt enkelt inte att missa dem, säger Petri Kajonius, forskare vid Högskolan i väst och expert på personlighetspsykologi.

Minsta förkylning blir ett drama

Här är några tecken på histrionisk personlighetssyndrom:

● Allt blir stora draman: minsta förkylning är dödlig, minsta kritik är ett kolossalt angrepp.

● Förförisk klädsel och flirtande. Ofta vid olämpliga tillfällen så att människor som involveras blir illa berörda.

● Känslorna åker bergochdalbana och alla behov måste tillfredsställas på stört. Följden är ständiga byten av jobb och partners.

● Det finns själviska motiv bakom så gott som allt — och manipulation är ett självklart sätt att få som man vill.

Det är en diagnos som är svår att leva med, både för den som lider av syndromet och för närstående.

– De litar inte på folk och tänker bara på sig själva. Andra blir verktyg för att de ska må bra. De flirtar för att få bekräftelse eller regredierar och blir barnsliga för att bli omhändertagna. Man kan inte lita på dem och de som står dem nära lider mycket av det, säger Petri Kajonius.

Vad blir konsekvensen?

– Alla relationer havererar. Det fungerar inte på jobbet, inte hemma. Det har histrionisk personlighets­syndrom gemensamt med narcissim, borderline och psykopati.

– Man både förstör för andra och kan bli utfrusen eftersom ens beteende är så extremt.

Kan försvinna efter 30

Det är svårt, på gränsen till omöjligt, att ha en relation med en histrionisk person. De skyller sina misslyckanden på andra, vänder allt till draman om dem själva och har ett ständigt behov av bekräftelse, framför allt från män. Ett beteende som de inte rår för och som det är svårt att påverka.

– Att förändra de här personerna kan man nästan glömma. Men man kan hoppas att åldern tar ut sin rätt. Personlighets­syndrom minskar dramatiskt efter 30. Men en del har otur och får leva med det hela livet.

Varför får man syndromet?

– Det är en giftig cocktail av genetik och livserfarenheter. Men vad som provocerar fram det är svårt att veta. Men man vet att det finns gener i botten. Vem som helst får den inte, säger Petri Kajonius.

Klart är att ungefär en procent av befolkningen har histrioniskt personlighetssyndrom och att kvinnorna i den gruppen är tre gånger fler än männen. Men i framtiden kommer förmodligen själva begreppet histrionisk att försvinna, tror Petri Kajonius. Det har sin grund i en förlegad syn på kvinnor som extra känslo­styrda och hysteriska. Men dia­gnosen kommer att finns kvar – bara under ny flagg.

– Narcissism och borderline förklarar det bättre. Man behöver inte förklara kvinnors beteende på ett särskilt sätt.

Här är alla fyra dramatiska personlighetssyndrom

Histrionisk personlighetssyndrom, eller hysterisk som den också kallas, är en av fyra personlighetssyndrom som brukar kallas dramatiska. De andra är antisocial (psykopatisk), narcissistisk och borderline. Här kan du kolla om beskrivningen stämmer in på dig, eller någon du känner:

Histrionisk

Är någon du känner en flirtig person som ständigt kräver uppmärksamhet? Om personen uppvisar minst fem av de här symtomen kan det vara tecken på histrioniskt personlighetssyndrom:

• Känner sig obekväm när hon inte får uppmärksamhet.

• Beter sig opassande sexuellt eller provokativt.

• Har ett instabilt känsloliv och ytliga känslouttryck.

• Använder sitt eget utseende överdrivet mycket för att locka till sig uppmärksamhet.

• Talar överdrivet dramatiskt och detaljlöst.

• Överdriver sina känslouttryck, uppvisar ofta ett teatraliskt och överdramatiserande beteende.

• Är lättledd. Påverkas starkt av andra – särskilt av dem som är tillräckligt insmickrande.

• Missuppfattar ofta icke-intima relationer som intima.

Antisocial

Om en person uppvisar minst tre av de här symtomen, och problemen har märkts redan under uppväxten, är hen antisocial – och kanske psykopat. Psykopati är en extrem variant av anti­socialt personlighetssyndrom.

• Är hård och okänslig, bryr sig inte om andras känslor eller välbefinnande.

• Tar aldrig ansvar – bryr sig inte om sociala normer, regler, eller skyldigheter.

• Är oförmögen att upprätthålla lång- variga relationer.

• Blir lätt frustrerad, får raseriutbrott och är våldsbenägen (saknar spärrar mot extremvåld).

• Känner ingen skuld och lär sig inte av tidigare erfarenheter, vilket även omfattar bestraffning.

• Har en benägenhet att skylla på andra eller ge en trovärdig förklaring till sitt uppförande.

Narcissistisk

Narcissism är när egenkärleken når sjukliga höjder. Den som uppvisar minst fem av de här symtomen kan ha det syndromet:

• Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande.

• Fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek.

• Anser sig så viktig att det bara går att umgås eller associera sig själv med and­ra viktiga personer.

• Har ett överdrivet behov av beundran.

• Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter – exempelvis förväntar sig personen alltid den bästa behandlingen .

• Utnyttjar andra för att uppnå sina mål.

• Saknar eller har bristande empati.

• Tror att andra är avundsjuk på denne, men kan också själv vara avundsjuk på andra.

• Har ett högfärdigt och/eller arrogant beteende.

Borderline

Personer som ständigt åker känslomässig bergochdalbana kan ha borderline personlighetssyndrom. Åtminstone om minst fem av de här kriterierna stämmer:

• Är rädd för att bli övergiven och/eller anstränger sig för att inte bli övergiven.

• Har ofta instabila och intensiva relationer som skiftar mellan överdriven beundran och idealisering – och nedvärdering.

• Har instabil identitet och självbild.

• Är impulsiv på ett destruktivt sätt när det gäller sådant som pengar, sex, droger, bilkörning etc.

• Har återkommande självmordstankar, hotar med självmord, gör självmords- försök och/eller har självskadebeteende.

• Är emotionell väldigt instabil i perioder som kan vara i flera dagar.

• Lider av kroniska tomhetskänslor.

• Får om och om igen utbrott av ilska eller frustration som inte står i proportion till vad som väckt den.

• Lider av stressrelaterade paranoida tankar eller allvarlig dissociation – alltså avskärmar sig från verkligheten.

Fotnot: Det som tidigare kallades personlighetsstörning går numer under beteckningen personlighetssyndrom. 

Läs mer:

Sju tecken som avslöjar en narcissist

Johanna har borderline: Jag förstod inte hur jag skulle orka

8 skrämmande tecken på att du dejtar en psykopat

Mer innehåll från MåBra
Dela på: