Machiavellisk personlighetsstörning – gör allt för att få som de vill

Machiavellisk personlighetsstörning.

Psykopater och narcissister har vi lärt oss att man ska försöka undvika – men det finns även en tredje figur som oftast inte vill dig väl, och det är personer med machiavellisk personlighetsstörning.

De här tre dragen (psykopati, narcissism och machiavellianism) utgör tillsammans något som kallas ”Den mörka triaden” – en term som myntades 2002 av Paulhus och Williams i den här artikeln, som publicerades i Journal of Research in Personality. Bakgrunden till artikeln var att det fanns en uppfattning i psykologivärlden att de tre var samma sak – men författarnas resultat visar att det inte riktigt är hela sanningen.

Här är en kort beskrivning av varje:

 • Narcissist är en som söker tillfredsställelse för egot, visar fåfänga och har en känsla av överlägsenhet, storslagenhet, dominans och rättfärdighet.
 • Psykopat är en person som är känslokall, impulsiv och uppvisar ett bestående antisocialt och ansvarslöst beteende.
 • Machiavellisk personlighetsstörning har den som använder sig av manipulation, visar dubbelmoral eller ingen moral, och som fokuserar på egenintresset och sin egna vinning.

Gör familjer dysfunktionella

Personer med machiavellisk personlighetsstörning kan, till skillnad från psykopater och narcissister, känna empati för utvalda individer, som sin familj. De är också mer jordnära än narcissister och visar en mer verklighetsnära självbild, men ser ofta ner på andra och har låg tolerans för andras svagheter.

Det är personer som gärna vill bestämma, och de kan verka ”normala” så länge de får göra det. Men de här personerna är också svåra att läsa av, och oberäkneliga att leva med. Det är inte ovanligt att hela familjen blir manipulativ för att kunna påverka den machiavelliske medlemmen, vilket förstås blir väldigt dysfunktionellt i längden.

– Eftersom personen i fråga gör allt för egen vinnings skull, inte vill kompromissa och är extremt egoistisk bör man fundera över om man vill ha det så? Precis som psykopater och narcissister söker machiavelliska personer en barnvakt som ska finnas där för att stötta och hjälpa, snarare än en jämställd partner, säger Jeanett Paludan, entreprenör och författare till boken ”En krokodil därhemma?”, till Aftonbladet. De hon beskriver som krokodiler i sina böcker är just personer med drag från Den mörka triaden.

Populära ledare

Drivkraften för ”machiaveller” är ofta pengar, makt och tävling. De vill nå framgång och vinna till vilket pris som helst. Tidigare trodde man att de på grund av sin förmåga att manipulera människor också hade väldigt högt IQ eller hög emotionell intelligens, men studier har visat att så inte är fallet, där är sambandet snarare negativt. Istället finns teorier om att de kan vara extra bra på impulskontroll, och att det skulle göra dem bättre på just manipulation.

Sedda utifrån är machiaveller inga man vill ha nära sig – de blir dåliga kompisar, grannar och kollegor (om de inte anser sig vinna på att hålla sig väl med någon). Men de får istället höga poäng som ledare, något man bland annat sett genom att analysera tidigare amerikanska presidenters personligheter.

Och machiaveller väljer ofta yrken där man kan tjäna pengar och göra karriär – oftare affärsyrken är vårdyrken, till exempel. Studier har även visat att den här typen av personer gynnas av ostrukturerade arbetsplatser, där de har mycket makt över besluten som fattas, färre regler, mer flexibilitet och mindre ledarskap uppifrån. De missgynnas däremot på strukturerade jobb.

Tecken på machiavellisk personlighetsstörning:

 • Pragmatiska.
 • Kalla.
 • Maktlystna.
 • Målinriktad ledarstil.
 • Cynisk världsbild.
 • Vill ha efter materiella ting, status och har vinnarskalle.
 • Svårt att engagera människor, då hen alltid vill bestämma och kör över alla andra.
 • Visar utvald empati, medan andra behandlas dåligt.
 • Inte lika charmig som psykopaten, samt inte lika extrovert än narcissisten.
 • Visar bristande moral.

Machiavellis Fursten lade grunden

Niccolò Machiavelli var politisk rådgivare år Medici-familjen i 1500-talets Florens. 1513 lät han skriva boken Fursten, där han beskriver hur man på bästa sätt styr en nation. Verket har blivit välkänt genom historien på grund av de hänsynslösa och omoraliska metoder han rekommenderar. Bland annat kommer uttrycket ”målet helgar medlen” från den här boken. Att manipulera, vara insmickrande och att ljuga är smarta verktyg, enligt Machiavelli.

Machiavellianism definierades första gången av psykologen Richard Christie, som upptäckt att Machiavellis version av en bra furste inom politiken kunde speglas hos vissa människor i det sociala livet.

Hur kan man hantera en machiavell?

De här människorna vill som sagt bestämma allt, och vill du påverka personen gör du smartast i att få den att tro att det var den som fattade beslutet – inte du eller någon annan. Det är ingen idé att försöka diskutera eller övertyga.

Att komma med rättfram kritik kan också vara svårt när du har med en machiavellisk person att göra. Istället kan du behöva hinta eller lägga in kritiken mellan raderna.

Räkna också med att personer kommer att bli olika behandlade av machiavellen, även om det inte är något du ska behöva acceptera. Är detta en chef bör ni försöka ta upp problemet med dennes chef (eller allvarligt fundera på att byta jobb).

Källa: Psychology Today, Science Direct, Aftonbladet, The Dark Triad of Personality, 2002, av Paulhus och Williams, Machiavellianism, 2009, av Jones och Paulhus, m.fl.   Foto: TT

Läs mer:

7 enkla metoder för att hantera en narcissist

Så blir du manipulerad att älska en psykopat – experten förklarar

Det finns 16 psykologiska personlighetstyper – vilken stämmer du in på?