Din önskan att vara glad kan vara det som gör dig deprimerad

Över 4 procent av världens befolkning lever i dag med depression, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Sjukdomen är vanligast bland länder i västvärlden, vilket kan betyda att faktorer som miljö och kulturella värderingar spelar en avgörande roll. En studie som genomförts vid University of Melbourne pekar faktiskt på just det.

I synnerhet jakten på lycka kopplas nu till psykisk ohälsa. Inte bara förknippas idealet med en ökad risk för depression, det tros också vara en underliggande orsak till varför man drabbas, enligt forskarna.

Läs också: Osynlig depression blir allt vanligare – så vet du om du är drabbad

Att vi hela tiden förväntas vara glada genomsyrar den västerländska kulturen. Särskilt i sociala medier bombarderas vi med lyckliga människor som lever till synes problemfria liv. Vi får helt enkelt inte vara ledsna – och det är när den känslan uppstår som vi ligger i riskzonen.

I ett led av studien fick deltagarna berätta om de upplevde att negativa känslotillstånd inte riktigt tilläts av andra i deras omgivning. Resultaten visade att personer som reagerade på denna sociala press ofta mådde dåligt själva.

Läs också: 6 tecken på att du har en maskerad depression

Under ett annat moment delade man in patienter som diagnosticerats med depression i två olika grupper. Den ena gruppen placerades i ett så kallat ”happy room” med bland annat motivationsplanscher, medan de övriga fick tillgång till ett rum som inte dekorerats alls.

I rummen ombads deltagarna lösa en rad olika problem, en del av dem olösliga. De som placerats i det ”glada” rummet presterade betydligt sämre på problemen som faktiskt gick att lösa efter att ha misslyckats med de andra.

Forskarna kunde alltså konstatera att negativa bakslag förvärras i miljöer som betonar värdet av lycka, något vi kanske bör ha i åtanke när vi behandlar depression.

Läs också: Hur vet man om man är deprimerad? Här är 7 tydliga tecken

Artikeln publicerades först på Femina.

 

Tecken på att du är deprimerad – utan att veta det

Att vara negativ och klaga är inte dåligt.

Läs också: Tecken på att du är deprimerad – utan att veta det

 

Utvald läsning