5 vanliga saker vi ångrar på dödsbädden

Bronnie Ware är författare och föreläsare, men  jobbade hon inom palliativ vård – där patienterna är i livets slutskede. Vid sina samtal med patienterna noterade hon att samma teman kom upp gång på gång. De ångrade helt enkelt ofta samma saker.

Samtalen blev grunden till hennes bästsäljande bok ”The Top Five Regrets of the Dying – A Life Transformed by the Dearly Departing”. Där listar hon bland annat följande fem saker som människor tenderar att ångra vid sin dödsbädd:

1. ” Jag önskar att jag följt mina egna drömmar”
När det egna livet snart är över kan man överblicka det med bättre fokus. Ware noterade att de flesta patienterna inte hade uppfyllt ens hälften av sina drömmar, vilket gav upphov till både ånger och ångest.

2. ”Jag önskar att jag inte jobbat så mycket”
En vanlig kommentar, särskilt från de manliga patienterna enligt Ware. De flesta upplevde att de lagt för mycket tid och fokus på sitt jobb och missat barnens uppväxt och tid med sin partner. Att det var vanligare bland män tror Bronnie beror på den generationen hon mötte, där kvinnorna helt enkelt tog ett större ansvar för hem och familj.

3.  ”Jag ångrar att jag inte sa vad jag kände”
Den som håller inne sina känslor och inte visar sitt sanna jag eller äkta åsikter blir bitter. Detta såg Bronnie tydligt bland patienterna. Bitterhet, falskhet och oäkta relationer är skadligt för hälsan anser hon.

4. ”Jag önskar att jag vårdat vänskapen bättre”
Det var också många personer som ångrade att de inte värdesatt vänskapen högre. Att leta upp gamla vänner är svårt och att skapa nya kan kräva för mycket energi på ålderns höst. Att inse att man prioriterat bort viktig vänskap är en smärtsam insikt, det såg Ware tydligt.

5. ”Jag önskar att jag varit lyckligare”
Att det är möjligt att välja sin egen lycka insåg många i slutskedet enligt Ware. Gamla mönster och vanor gör det svårt att värdesätta den lycka som faktiskt finns inom räckhåll och rädsla för förändring kan stå i vägen för att hitta nya glädjekällor. Många ångrade att de inte tagit till vara på guldkornen i vardagen – eller vågat leta efter nya.

 

 

Utvald läsning