Forskare: Välj rätt kött - och lev längre!

Köttbullar och annan processad mat var med på forskarnas varningslista.

Processat kött, som korv och köttbullar, kan vara hälsofarliga. Det slår en grupp forskare fast, som menar att konsumtion av dessa charkprodukter ökar risken att dö i förtid.

Dessa hälsoeffekter kan rött kött ha

I en studie gjord vid Harvard School of Public Health, där över 120 000 testpersoner deltog, kunde man se ett tydligt samband mellan cancer, hjärt-kärlsjukdom och köttkonsumtion. De personer som regelbundet åt rött kött, både processat och oprocessat, hade betydligt högre risk att bli sjuka och dö i förtid än de personer som åt mindre av dessa livsmedel.

9,3 procent av dödsfallen bland män och 7,6 procent bland kvinnorna hade kunnat förebyggas om testpersonerna halverat sitt köttintag, menar forskarna.

Samma studie visar att animaliska proteinkällor som fisk och fågel inte har samma skadliga effekt på hälsan. Denna köttyp reducerar risken för en förtida död med 21 procent jämfört med om du äter rött kött.

Psst! Du hittar över 140 läckra laxrecept i på mabra.com

klicka här för att se dem alla!

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock

Utvald läsning