Vanligt virus får cancertumör att begå självmord

5 udda ställen på kroppen där du kan få hudcancer
1:23

Efter reklamen: 5 udda ställen på kroppen där du kan få hudcancer

(1:23)

Slå på ljud

Adenovirus är kanske mest känt för att orsaka förkylning och luftvägsinfektioner hos människan. Nu har forskare på universitetet i Zürich i Schweiz upptäckt ett nytt användningsområde för viruset: att programmera om dem till att döda cancertumörer.

Genom att förändra viruset har man lyckats få det att agera som en trojansk häst som tar sig in i cancertumörer. Väl där kan viruset infektera cancercellerna och få tumören att bilda antikroppar – och förstöra sig själv.

Till skillnad mot behandling med cellgifter eller strålning skadar den nya metoden inte friska celler runt omkring, visar studien.

Immunterapi ger nytt hopp vid obotlig cancer

Visar lovande resultat mot bröstcancer

Forskarna har bland annat provat metoden mot bröstcancer i djurförsök. Förkylningsviruset var då programmerat för att bilda antikroppar mot bröstcancer. På några dagar steg halten av trastuzumab (herceptin), en antikropp som används mot vissa typer av bröstcancer.

Men antikropparna sköt bara i höjden inne i själva tumören och inte i blod och annan vävnad. Det tyder på att den nya metoden kan ha färre biverkningar än de metoder som används nu.

Se ocksåforskare kommer allt närmre olika botemedel mot cancer.

Virus effektivt mot långt gången cancer

Metoden kallas SHREAD som står för SHielded, REtargetted ADenovirus.

Att använda virus i kampen mot cancer är dock inget nytt. Det pågår forskning om detta bland annat vid Umeå universitet.

Virus kan själva döda cancerceller, men en virusinfektion i en tumör kan även aktivera immunförsvaret mot cancercellerna. Man kan också utrusta virus med olika gener som motverkar att man blir immun mot läkemedel.

Nya rön: Blodprov kan avslöja cancer i tidigt skede

I Finland har man tidigare testat adenovirus på personer med långt gången cancer. När studien avslutades hade 70 procent av patienterna hade blivit bättre. Man såg att tumörerna krympte, slutade växa och att halten av olika tumörmarkörer i patientens blod minskade.

Se ocksånya behandlingsmetoder vid svårbehandlad bröstcancer.

Metoden testas även mot covid-19

Forskarteamet i Schweiz arbetar nu med att använda SHREAD som behandling även mot covid-19. Genom att låta patienten andas in ett omprogrammerat adenoviruset kan det hamna direkt i lungcellerna, där det sedan tillverkar antikroppar mot covid-19.

Foto: TT

Utvald läsning