Vaccinforskaren Ali Mirazimi reder ut och slår hål på vaccinmyter

Ali Mirazimi, vaccin- och virusforskare vid KI.

Foto: Patrik C Österberg/TT

Patrik C Österberg/TT
Nu finns vaccinpasset tillgängligt - här är allt du behöver veta
1:18

Efter reklamen: Nu finns vaccinpasset tillgängligt - här är allt du behöver veta

(1:18)

Slå på ljud

Hälsomyndigheter, läkare och forskare är alla överens om att vaccin är säkra och effektiva. Men trots det kan det givetvis dyka upp funderingar hos oss. Kanske har vi hört någonting någonstans och kan inte själva bedöma om det ligger någonting i det eller inte.

Faktum är dock att vaccin räddar liv! Både de vaccin vi är vana vid och de mot covid-19. Vi tog hjälp av virusforskaren Ali Mirazimi för att reda ut myter och påståenden om vaccin, både i allmänhet och kring coronavaccin.

Myter om vaccin i allmänhet

Det är svårt att bemöta argument som kommer från personer som inte litar på myndigheter, läkare och forskare. Men för de som stöter på påståenden från dessa kan det också vara svårt att veta varför det inte skulle vara på ett visst sätt.

Här är några myter om vaccin i allmänhet som cirkulerat sedan länge.

Barn får ett svagare immunförsvar av vaccin

Det har ryktats om att barn skulle få ett immunförsvar som är sämre rustat för framtiden av vaccin. Men det stämmer inte.

– Det finns inga belägg för att man skulle få ett sämre immunförsvar om man vaccinerar sig. Däremot har vi ett antal mycket allvarliga sjukdomar som kan drabba ovaccinerade barn, till exempel mässling, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor och virusforskare vid Karolinska institutet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten, till MåBra.

Forskning: Här är vaccinet som kan användas mot nästan all cancer

Snarare är motsatsen sann. När man blir vaccinerad som barn (eller vuxen) exponeras immunförsvaret för en liten och oskadliggjord mängd av sjukdomen, vilket får kroppen att gå till attack och tillverka antikroppar samt T-celler mot den.

På så sätt lär sig immunförsvaret hur man bekämpar just den sjukdomen. Men vi vaccinerar ju inte mot allt, så det finns gott om utrymme för barn att träna upp sitt immunförsvar även vid sidan av vaccin.

– Vaccin är ett verktyg som tränar upp immunförsvaret eftersom det är en harmlös kopia av virus, bakterie eller parasit. Men barn tränar också ofta upp det naturligt genom att de utsätter sig för främmande saker när de till exempel stoppar händerna i munnen, säger Ali Mirazimi.

Man kan få autism av vaccin

Det här är en seglivad myt som inte riktigt verkar släppa taget. Den drivs framför allt av vaccinmotståndare. Men faktum är att det inte finns några belägg för att det skulle ligga till på det här sättet.

– Det har gjorts mycket forskning kring detta utan att man kunnat finna något belägg för att det skulle vara så. Det finns otaliga vetenskapliga artiklar där man tittat på olika grupper vaccinerade, ovaccinerade, autism och inte autism och det finns inget sådant samband. Det är inte vaccinerna som är farliga, utan sjukdomarna, säger Ali Mirazimi.

Naturlig immunitet är bättre än den man får av vaccin

Det är nog en fundering som slagit många, kanske framför allt nu när coronaviruset härjar. Är jag bättre skyddad om jag varit sjuk eller om jag skulle ha fått vaccin? Svaret skiljer sig åt mellan olika typer av sjukdomar.

– Generellt har man byggt upp ett starkt immunsvar efter en sjukdom. Men man vet att det här försvinner med tiden vid vissa sjukdomar, säger Ali Mirazimi.

10 saker vi undrar om influensavaccin – och svaren vi behöver

Det är därför som det räcker att vaccinera sig en gång mot en del sjukdomar, som till exempel mässling, medan andra behöver fler doser. TBE är ett exempel på en sjukdom vars vaccin behöver fyllas på med jämna mellanrum.

– När det gäller covid-19 finns det fortfarande många frågetecken, ett av dem är hur länge skyddet håller både efter genomgången sjukdom och vaccin. Men vi såg under förra året att patienter som varit sjuka kunde bli smittade igen, så inget av det verkar ge ett långvarigt skydd, säger Ali Mirazimi.

Så även om man haft covid-19 så bör man alltså vaccinera sig.

– Jag brukar säga att man bör vaccinera sig så snart som möjligt om man inte vet om man haft covid-19, men att man inte behöver springa till vaccinationsenheten de närmsta 3-4 månaderna om man fått infektionen bekräftad och har antikroppar. Men därefter vet vi inte hur bra skyddet är, säger Ali Mirazimi.

Det finns ämnen i vaccin som inte är bra för kroppen

Det här påståendet finns i massor av olika varianter. Allt ifrån att det skulle finnas dödliga ämnen i vaccin till att det finns ämnen i vaccin som till exempel gör oss magnetiska eller är till för att spåra oss. Men det finns inga belägg för några av påståendena, menar Ali Mirazimi.

– När man söker tillstånd för vaccin så måste man rapportera exakt allt som finns i dem. Förutom att de måste testas så går också en mängd experter igenom ämnena och larmar om det är någonting konstigt. Då gräver man vidare.

Nej, du blir inte magnetisk av coronavaccin – vi förklarar varför

Det kan vara värt att komma ihåg att allt som finns i vaccin ges i pyttesmå mängder, till exempel 30 mikrogram, alltså 0,00003 gram. Men är man orolig eller bara nyfiken går det att se vad vaccinerna innehåller på Läkemedelsverkets hemsida eller på företagens hemsidor.

– Jag har tittat i listorna och inte sett något konstigt. Även om det skulle finnas något där som man reagerar på så är det oerhört låga halter och har granskats av experter. Det finns ingen grund till oro, säger Ali Mirazimi.

Myter om vaccin mot covid-19

Även om myter och påståenden om vaccin har spridits länge så är det också många funderingar som dykt upp gällande specifikt vaccinerna mot covid-19. Vi vet ännu inte allt om detta relativt nya virus så det är inte konstigt att både vi och forskarna undrar över saker.

Här är några myter och påståenden om coronavaccin.

Coronavaccinen har inte hunnit testas ordentligt

Visst har det gått snabbare än vanligt att framställa vaccinerna, men det betyder inte att man inte har testat dem ordentligt. Det finns vissa steg som ett vaccin måste gå igenom för att få börja användas.

Bland annat djurstudier, kliniska tester, fas 1, fas 2 och fas 3. Efter det ska allt granskas av olika myndigheter, däribland Läkemedelsverket.

– Inget av de här stegen har tagits bort utan alla tester är gjorda och fullständiga. Jag skulle nästan säga att man testat de här vaccinerna mer än vad man gjort med andra vacciner. Utifrån det så ser jag inga risker eller några allvarliga biverkningar, säger Ali Mirazimi.

Vi lär få biverkningar senare av vaccinen mot covid-19

Många är fortfarande oroliga efter vaccinet mot svininfluensa som ett tag efteråt visade sig orsaka narkolepsi hos en del individer. Kan det vara så att vi ser effekter av vaccinen långt efter att vi tagit dem? Vi har ju trots allt aldrig vaccinerat mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, förut.

– Erfarenheten och kunskapen är inte lika stor som vid exempelvis vaccinen mot influensa. Däremot vet vi att majoriteten av biverkningarna som kommer av vaccin inträffar inom 2–3 veckor efteråt. Nu har vi vaccinerat runtom i världen sedan december, säger Ali Mirazimi.

På väldigt många månader har forskare alltså inte sett någon signal på att det skulle vara någonting mycket allvarligt som kan inträffa hos majoriteten. Däremot finns en del vanliga och även få mycket ovanliga och mycket sällsynta biverkningar som redovisas på Europeiska läkemedelsverket, EMA.

Nej, du får inte större bröst av coronavaccin – såhär ligger det till

Man såg en möjlig allvarlig men väldigt sällsynt biverkning av Astra Zenecas vaccin tidigare i år, vilket man har diskuterat och informerat alla ansvariga myndigheter om. På samma sätt kommer man att göra det om det skulle dyka upp fler saker.

– Vi har ju inte kunnat se vad som händer om 15 år såklart, men det går inte att vänta. Det var inte så länge sedan som det dog väldigt många här i Sverige varje dag och skulle vi avvakta hade det varit ännu fler. Men nej det går inte att utesluta att någon enstaka får biverkningar sen även om det är väldigt osannolikt, säger Ali Mirazimi.

Om jag får biverkningar av dos 1 får jag det inte av dos 2 eller vice versa

Det har talats mycket om huruvida det går att förutsäga hur mycket biverkningar man kan tänkas få av coronavaccinen. Då syftar man alltså på de lindriga biverkningar man kan få direkt efter vaccination, som feber, ont i kroppen, trötthet eller huvudvärk.

– Det går inte att förutsäga, det är väldigt individuellt. Men det finns några studier som undersökt detta. Av dem att döma skulle det kunna vara så att andra dosen av Pfizer ger värre biverkningar (dock fortfarande vanliga, som huvudvärk, feber och frossa) än den första dosen medan det för Astra Zenecas vaccin är tvärtom. Har man haft covid-19 verkar Pfizers första dos också kunna ge lite jobbigare biverkningar, säger Ali Mirazimi.

Menstruationscykeln kan rubbas av coronavaccin

Det verkar onekligen vara många som upplever att mensen rubbas efter vaccinering. Det kan handla om att mensen uteblir, kommer för tidigt eller att man får mellanblödningar.

– Vaccinerna drar i gång immunförsvaret och det påverkar alla delar av kroppen. Än så länge är det inte många som rapporterat denna biverkning med tanke på hur många som vaccinerat sig. Men Läkemedelsverket och EMA följer frågan, säger Ali Mirazimi.

Både Europeiska läkemedelsmyndigheten och svenska Läkemedelsverket har undersökt saken närmre. Enligt myndigheterna finns det inget samband eller någon koppling.

Jag kan leva som vanligt när jag fått vaccin

För många är det en glädjens stund att ha fått sin första eller andra dos vaccin då man vill kunna börja leva som vanligt igen. Men kan vi kasta oss rakt ut i samhället efter att ha vaccinerat oss?

– Vi vaccinerar för att vi gärna vill gå tillbaka, men ännu viktigare är att vaccin räddar liv. Det ser vi också att de gör. Men vi håller fortfarande på att skaffa oss kunskap om hur bra skyddet är och hur länge det sitter i. Därför vill vi inte släppa på rekommendationer helt och hållet även om man fått två doser, man måste ändå titta på dem, säger Ali Mirazimi.

Även om vi själva är ganska säkra efter två doser så handlar det också om att skydda andra som inte är fullt vaccinerade, eller inte kan vaccineras alls. Det gör vi genom att följa rådande rekommendationer tills smittspridningen är på en nivå som gör att samhället kan lättas upp ännu mer.

Se ocksåvaccinerna är effektiva mot deltavarianten – men inte så länge.

Utvald läsning