Svensk studie: De här sjukdomarna kan kopplas till din blodgrupp

Kvinna som känner sig yr och sjuk
Så funkar olika blodgrupper
1:21

Efter reklamen: Så funkar olika blodgrupper

(1:21)

Slå på ljud

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat samband mellan blodgrupp och en lång rad olika sjukdomar. I den nya studien analyserade forskare svenska hälsoregister med mer än fem miljoner människor. Totalt kunde 49 sjukdomar som kunde kopplas till AB0-systemet och en som kunde kopplas till RhD-systemet (se faktaruta nedan).

Blodgruppen kan både öka och minska risken för sjukdom.

Kan göra oss mer infektionskänsliga

De nya rönen kan användas för att göra riskbedömningar för olika sjukdomstillstånd.

Så tar du reda på vilken blodgrupp du har – 3 enkla sätt

Tidigare studier har visat att personer med blodgrupp O har lägre risk för hjärtkärlsjukdom och blodpropp, men högre risk för blödningsrubbningar än personer med blodgrupp A och B.

Blodgrupp B verkar ha en högre risk att drabbas av blodproppar. Risken var 45 procent högre än hos blodgrupp O.

Även blodgrupp A hade högre risk att drabbas, jämfört med blodgrupp O.

Man vet sedan tidigare också att personer med vissa blodgrupper kan vara mer mottagliga för infektionssjukdomar som malaria och covid-19.

Blodgruppen som är en riskfaktor vid covid-19

När det gäller malaria är man bäst skyddad om man har blodgrupp O.

Vid SARS-utbrottet i början av 2000-talet såg man att blodgrupp 0 verkade ha en skyddande effekt medan blodgrupp A var en riskfaktor. Samma sak verkar gälla covid-19.

Här är reglerna för att bli blodgivare

Forskning har bland annat visat att personer med blodgrupp B oftare har ett bättre skydd mot vinterkräksjukan än personer med blodgrupp 0 och A.

Mest lättsmittade av vinterkräksjukeviruset är personer med blodgrupp 0.

Nya kopplingar mellan blodgrupp och njursten hittade

Den nya svenska studien bekräftade att personer med blodgrupp A hade högre risk för blodpropp medan personer med blodgrupp O hade större sannolikhet att drabbas av blödningsrubbningar.

Forskarna hittade också en ny koppling mellan blodgrupp och njursten. Man såg att blodgrupp B skyddar mot njursten.

En annan ny koppling var att kvinnor med blodgrupp O i högre utsträckning drabbades av högt blodtryck under graviditeten, så kallad graviditetshypertoni.

Resultatet har publicerats i tidskriften eLife.

Fakta: Blodgrupper

Det finns totalt cirka 375 blodgrupper. De vanligaste är AB0-systemet med fyra blodgrupper: A, B, AB och 0. De fyra grupperna kan i sin tur vara antingen RhD-positiv eller RhD-negativ

De vanligaste blodgrupperna i Sverige

  • A (45 procent av svenskarna har blodgrupp A)
  • 0 (40 procent)
  • B (10 procent)
  • AB (5 procent)

Foto: TT

Utvald läsning