Stressade kvinnor har svårare att bli gravida

Kvinnor har svårare att blir gravida när de känner sig stressade, enligt en ny studie. Studien visar att kvinnor med en förhöjd halt av enzymet alfa-amylas, som forskare använder som en indikator på stress, hade svårare än andra att bli gravida, skriver sajten health24.

– De kvinnor med högst alfa-amylashalt hade 12 procents lägre chans att bli gravida varje månad, säger Germaine Buck Louis, som ligger bakom studien.

– Och att inte bli gravid kan medföra ännu mer stress, vilket leder till en ond cirkel, säger hon.

Nu vill man att läkare ska ta fram rekommendationer och metoder som kan hjälpa kvinnor att minska stressen.

– Människor vänder sig ofta till alkohol eller tobak för att lindra stress, men dessa ämnen kan minska chansen för graviditet ännu mer, säger Germaine Buck Louis.

– Det man bör utvärdera är metoder som meditation, yoga och socialt stöd, säger hon.

Av Anna Eriksson

Bild: Thinkstock


Utvald läsning