Stor forskningssatsning på livskvalitet under cancerbehandling

23 okt, 2023 
kvinna håller handen med läkare
Cancer och livskvalitet är ord som sällan för tankarna till varandra. Men i takt med att fler både drabbas av, och överlever, cancer ökar vikten av att säkerställa patienternas livskvalitet. Här är Cancerfondens prioriteringar i en ny satsning på ämnet.
Annons

Idag överlever ungefär två av tre sin cancerdiagnos, och allt fler lever också längre med obotbar cancer. Det är fantastiska steg framåt! Samtidigt sätter det också rampljuset på den viktiga frågan om vilket liv patienterna kommer tillbaka till? Hur påverkar sjukdomen och behandlingen livskvaliteten och hur kan cancerpatienter hjälpas på bästa sätt under – och efter – cancerbehandling?

600 000 svenskar cancerdrabbade

Därför gör nu Cancerfonden en särskild satsning på forskning som handlar om att öka livskvaliteten för cancerpatienter. Satsningen täcker många olika forskningsprojekt inom olika områden. Sammanlagt delfinansieras 31 forskare från sex lärosäten, berättar Annika Cederholm, sakkunnig vid Cancerfonden och sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete riktat just på patientkontakt.

Annika cederholm
Annika Cederholm är samordnare för Cancerlinjen.

– Idag är det nästan 600 000 svenskar som lever med, eller har behandlats för en cancersjukdom. Det gör att det är många människor som berörs. Därför känns det extra viktigt att satsa på den här forskningen. Vårt mål är att alla som lever med en cancersjukdom och alla som blir botade från en cancersjukdom ska få leva ett liv med så god livskvalitet som möjligt.

Annons

Inom ramen för livskvalitet faller exempelvis rehabilitering, psykosocialt mående, sexualitet och närhet, men också den palliativa vården. Palliativ vård har tidigare enbart setts som vård i livets slutskede. Men så är det inte längre. Många kan leva under en längre tid med en obotbar sjukdom, så den palliativa vården kan pågå under en väldigt lång period i livet, påminner Annika Cederholm.

Här är de vanligaste formerna av cancer i Sverige
Här är de vanligaste formerna av cancer i Sverige
Recept.se Nyhetsbrev

Individuell anpassning

Ett annat fokusområde är den personcentrerade vården. Att inte enbart utgå från tradition och medicinska faktorer, utan lägga större vikt vid från varje persons individuella behov.

– När det gäller livskvalitet är ju det otroligt viktigt. För det som är livskvalitet för mig, det kanske inte alls är livskvalitet för dig. Vi som arbetar inom Cancerfonden eller vården kan ju aldrig tala om för någon annan vad god livskvalitet är. Därför är det ju otroligt viktigt att ta reda på "Vem är det jag möter? Hur ser ett gott och bra liv ut för dig?"

Annons

Livskvalitet handlar också mycket om att få tillräckligt med stöd och information, menar Annika Cederholm. Information kring den sjukdom du har, kring den behandling du har eller du ska gå in i, och hjälp att bli lotsad in till de initiativ, stödgrupper och projekt som finns.

– Som patient eller närstående ska du veta vart du ska vända dig. Vem finns där för dig för att skapa den tryggheten som behövs?

Alla patienter ska därför ha rätt till en egen kontaktsjuksköterska – ett initiativ som tyvärr dock glappar på sina ställen.

Hit kan du vända dig för stöd

Därför är Cancerlinjen ett viktigt komplement och verktyg. Cancerlinjen drivs av Cancerfonden och dit är alla som har ett behov av att ställa frågor eller få stöd och samtala kring cancer välkomna att vända sig, även närstående.

Vissa är väldigt drivna i att leta reda på information på egen hand. Andra är mer passiva, och ligger då ansvaret på en själv, kan det vara svårt.

Annons

– Där är ju vår uppgift ofta att peppa och coacha de här personerna. ”Vad är det du saknar? Har du själv funderat på vilket stöd är det du behöver? Har du efterfrågat det?” Man kan också vända på det och säga ”Vad är det du önskar? Hur skulle det se ut för dig i de bästa världar?”

– De här områdena är verkligen grunden i livskvalitet. Kvalitetssäkring, rätt stöttning och att man får det man som individ behöver är väldigt viktig och grundläggande.

Stödgrupper och projekt för cancerdrabbade

Utöver detta finns även stödgrupper och projekt som kan hjälpa till att höja livskvaliteten. cancerfonden.se finns en lång lista med patientföreningar. I Stockholm, Göteborg och Borås har det även startats ett initiativ som heter Kraftens hus, en mötesplats både för de som är drabbade av cancer och för närstående.

Sex och närhet under cancerbehandling

Cancerfonden är även mån om lyfta sexualitet och närhet under cancerbehandling – vikten av närhet och att våga prata om utmaningarna som kan komma med sjukdomen. Flera forskningsprojekt och satsningar pågår på ämnet.

Annons

Träning under cancerbehandling ökar livskvaliteten

Man vet också att träning kan ha stor effekt för att motverka den fatigue (trötthet och utmattning) som ofta uppstår i samband med cancerbehandling, och därmed öka livskvaliteten. Här kan du läsa mer om träning under cancerbehandling.

En sista, men nog så kraftfull faktor för ökad livskvalitet är att i mesta möjliga mån försöka ta vara på livet här och nu och göra det bästa av situationen, även när det är tufft.

– Hoppet och känslan av att få leva ett så normalt liv som möjligt påverkar individen otroligt mycket, avslutar Annika Cederholm.

Annons