Så enkelt tränar du ditt minne - 3 tips

Är du ofta glömsk, lättstörd och okoncentrerad? Här är tre råd som ökar din minneskapacitet.

Rör på dig! Forskning har visat att det faktiskt bildas nya hjärnceller i hippocampus när man tränar. Denna del av hjärnan är viktig för inlärning och för att kunna återkalla fakta som namn, händelser och ansikten. Den påverkar också den rumsliga orienteringsförmågan. 


Var social! Att vara i andras sällskap, spela spel, måla, leka lekar, spela teater, musicera, prata och umgås stimulerar hjärnan på ett positivt sätt så att minnet förbättras. Att dela med sig av erfarenheter och berätta historier stärker också minnet.

 

Stimulera! Det är framför allt det så kallade arbetsminnet som sviktar med åren. Forskning visar att det lönar sig att träna minnet aktivt. Det finns tusen sätt: sodoku, kluriga gåtor, utbildning eller att memorera matinköpslistan. Tips! På www.gamesforthebrain.com finns roliga minnesspel.

 

Källa: Karolinska institutet, cns.sahlgrenska.gu.se, boken Den översvämmade hjärnan av Torkel Klingberg m fl.

Av Monika Brannäs

Bild: Thinkstock

 

Utvald läsning