Psoriasis: Läkemedel ger bättre effekt i tidigt skede enligt studie

En arm med psoriasisutslag och en spruta.

I Sverige lever 250 000 till 300 000 människor med psoriasis, enligt Psoriasisförbundet. Det innebär att den är en av våra vanligaste folksjukdomar.

Det finns olika typer och svårighetsgrader av psoriasis, som dessutom utvecklas olika hos olika personer. Många gånger går besvären nästan som i skov.

Se också: 7 stjärnor som lever med psoriasis

7 stjärnor som lever med psoriasis
1:07

Efter reklamen: 7 stjärnor som lever med psoriasis

(1:07)

Slå på ljud

Tidigare betecknades psoriasis som en hudsjukdom. Men i dag vet man att det är en systemsjukdom som kan drabba flera organ.

Den kan i sin tur öka risken för bland annat diabetes typ 2, ledbesvär, ögonsjukdomar, högt blodtryck, mag- tarmbesvär och hjärt- och kärlkomplikationer.

– Därför är det så viktigt att få rätt behandling tidigt, så att man kanske kan minska risken för att utveckla följdsjukdomar, säger Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet.

Psoriasis

Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom som drabbar mellan 2–3 procent av världens befolkning i alla åldrar och kön. Sjukdomen är ärftlig och den är inte smittsam.

Exakt vad som utlöser sjukdomen är inte klarlagt men man tror att psykisk stress, infektioner och vissa läkemedel kan bidra. Psoriasis beror på att kroppens immunsystem inte fungerar som det ska och går till attack mot den egna vävnaden.

Psoriasis karakteriseras av fjällande, rodnande och torra fläckar på hud och i hårbotten. Ofta uppkommer symtomen i skov och sjukdomen varierar mycket i intensitet och omfattning mellan individer.

Förutom huden kan psoriasis drabba lederna i form av psoriasisartrit. Men den kan också påverka psykologiskt, på självkänslan. Det är en systemisk sjukdom, vilket innebär att även andra organ än huden kan påverkas och därmed kan risken för följdsjukdomar som hjärt- kärlproblem, mag-tarmbesvär, diabetes typ 2 och ögonsjukdomar vara förhöjd.

Det finns inget botemedel för sjukdomen, men den kan i de allra flesta fall lindras med behandling. De vanligaste alternativen är salvor, ljusbehandling, tabletter eller injektioner.

Källa: Psoriasisförbundet

Ju tidigare läkemedlet sattes in desto bättre effekt sågs

I dag finns inget botemedel mot psoriasis, men nästan alla kan få besvären lindrade av läkemedel. En ny studie på läkemedlet guselkumab (Tremfya), som är ett så kallat biologiskt läkemedel, visar att det kan ge god effekt för patienter med svårbehandlad plackpsoriasis.

Resultaten presenterades av företaget Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, som finansierat studien, under den vetenskapliga konferensen European Academy of Dermatology and Venereology.

Sannolikheten att svara på läkemedlet bedöms av forskarna som högre ju tidigare behandlingen sätts in och ju tidigare behandlingen sätts in desto bättre effekt verkar man kunna få. Detta baseras på analyser av två tidigare studier som inkluderade 837 respektive 992 vuxna med medelsvår till svår plackpsoriasis.

Deltagarna som satte in behandling mindre än två år efter sjukdomsdebut var mer sannolika att få helt läkt hud jämfört med deltagarna som satte in behandlingen två år efter sjukdomsdebut eller mer. Ju fler år som förflöt desto sämre blev chansen till mycket god effekt.

Från tjära till cellgift och biologiskt läkemedel: I dag är Tinas psoriasis besvärsfri

Goda effekter även i tidigare studier

I tre tidigare huvudstudier som låg till grund för Europeiska läkemedelsmyndighetens godkännande av guselkumab 2017 sågs en sänkning av PASI-poängen hos de 2 700 deltagarna. PASI är ett mått på sjukdomens svårighetsgrad och det påverkade hudområdet.

I de två första studierna fick 71 procent av patienterna (588 av 825) en minskning på minst 90 procent i svårighetsgrad och påverkan. I den tredje studien ingick 871 patienter som fick stå kvar på ett annat läkemedel, ustekinumab, eller byta till guselkumab. Hos de som bytte förbättrades psoriasisymtomen mer än vad de gjorde hos de som stod kvar.

– Guselkumab är både en i mängden och inte bland andra läkemedel. Det finns inte ett så stort utbud av just IL-23 hämmare, som guselkumab är. Men det finns flera andra biologiska läkemedel och andra behandlingsmetoder som kan vara effektiva. Guselkumab kan bli ett ”mirakel” för vissa patienter, medan det för andra kanske inte fungerar lika bra, säger Tina Norgren.

Olika former av psoriasis

Plackpsoriasis

Kan visa sig som runda, några centimeter stora röda fjällande utslag som kan växa ihop till större områden, så kallade plack. Utslagen kan uppkomma var som helst på kroppen. Vanliga ställen är armbågarna, knäna, nedre delen av ryggen och hårbotten.

Guttat psoriasis

Visar sig som röda prickar stora som vattendroppar på huden. Denna form går över till slut och kommer ofta i samband med halsfluss. Det är vanligt att få utslag på stora delar av kroppen och är vanligast under puberteten.

Invers psoriasis

Ger röda utslag med glansig yta i hudveck. Till exempel kan de uppkomma i ljumskarna, armhålorna, naveln och under brösten. Dessa psoriasisutslag fjällar inte.

Nagelpsoriasis

Symtom är runda gropar i naglarnas ovansidor. Ibland lossnar yttersta delen av naglarna från huden.

Pustulosis palmoplantaris

Ger utslag i handflatorna och på fotsulorna. Börjar ofta med fula varblåsor som sedan blir brunaktiga. När de torkar in bildas en skorpa som lossnar. En del läkare anser att denna variant är en egen sjukdom och inte en form av psoriasis.

Källa: 1177 Vårdguiden

Har skett en revolution inom psoriasis-vården

Biologiska läkemedel likt guselkumab brukar benämnas som en revolution inom psoriasis-vården eftersom de i många fall kan bidra till total hudläkning och en ökad livskvalitet. Det innebär dock inte att de passar alla.

– De biologiska läkemedlen är kvalificerade behandlingar. De blir nu mer och mer förfinade, träffsäkra, i takt med forskningen. Men det är läkemedel för personer med svår psoriasissjukdom. I framtiden kanske det blir annorlunda, men så ser det ut i dag, säger Tina Norgren.

8 autoimmuna sjukdomar alla borde känna till

Däremot finns det i dag goda chanser att finna ett läkemedel som fungerar bra för den unika individen.

– Ofta får man prova sig fram mellan olika läkemedel. I takt med att fler och fler läkemedel kommer får man mer kunskap om olika typer av psoriasis och lär sig vad som passar för vilken. Det är fortfarande en mindre grupp patienter som får biologiska läkemedel. De har också varit och kan vara förhållandevis dyra, säger Tina Norgren.

Biologiska läkemedel vid Psoriasis

När man provar olika behandlingar mot Psoriasis så brukar biologiska läkemedel oftast hamna som ett sista steg när ingenting annat går att använda eller inte fungerat tillfredsställande.

Biologiska läkemedel har använts i över 15 år och är generellt mycket effektiva vid psoriasis då de kan leda till helt läkt hud. Biologiska läkemedel är stora proteinmolekyler som produceras med hjälp av levande celler eller vävnad. De ges sedan som infusion eller injektion.

Läkemedlen är skräddarsydda för att påverka specifika steg i den inflammatoriska processen.

Vid psoriasis och psoriasisartrit producerar kroppen ett överskott av proteinet TNF-alfa som är ett signalämne inom immunsystemet som håller inflammationen aktiv. TNF-alfa-hämmare är en grupp biologiska läkemedel som hämmar effekten av detta protein. Till denna grupp hör etanercept, adalimumab, certolizumabpegol och infliximab.

Proteinerna IL-12 och IL-23 är en del av immunförsvarets aktivering vid psoriasis och håller den immunologiska reaktionen i gång. En annan grupp av biologiska läkemedel är IL-12 och/eller IL-13 hämmare. Exempel är ustekinumab, guselkumab och risankizumab.

Det senaste tillskottet inom biologiska läkemedel är IL-17 hämmare som innehåller en antikropp som binder och neutraliserar proteinet. Hit hör sekukinumab, ixekizumab, brodalumab och bimekizumab.

Biologiska läkemedel innebär en påverkan på immunsystemet och därför finns potentiella biverkningar, framför allt vad gäller risk för infektioner. Varje patient måste bedömas individuellt när det kommer till att väga nytta mot risker.

Källa: Psoriasisförbundet

"Många lider i onödan"

Har man lindriga psoriasisbesvär brukar man vanligtvis börja med lokal behandling som salvor och krämer med kortison. Man kan också få ljusbehandling. Om det inte fungerar kan man få prova tabletter och injektioner som verkar i hela kroppen.

Ibland är en kombination av flera alternativ bra. Oavsett behandlingsalternativ bör alltid nytta vägas mot risker i just den aktuella patientens fall.

– Det är så viktigt att veta att det finns bra behandlingar om man behöver. Jag tror också att många lider i onödan och väntar med att ta hjälp för att få rätt behandling. Det är ett viktigt budskap att man idag kan behandla nästan alla typer av psoriasis på ett bra sätt med en palett av salvor, ljusbehandling, sprutor och andra läkemedel, säger Tina Norgren.

Ellinor Bjurström om kroniska sjukdomen: Måste sluta amma

Foto: TT

Se också: 5 saker om Ellinor Bjurström som du kanske inte visste
0:52

Efter reklamen: Se också: 5 saker om Ellinor Bjurström som du kanske inte visste

(0:52)

Slå på ljud

Utvald läsning