Hallucinationer, erektionsproblem, inkontinens – nya symtom på covid

kvinna sitter på soffan och ser ut att må dåligt

Forskare vid University of Birmingham publicerade i dagarna en ny studie, som rikligt breddar listan på symtom relaterade till långtidscovid. Tidigare har man konstaterat att framförallt trötthet, huvudvärk, hjärndimma, andnöd, smak- och luktbortfall varit tecken på att man drabbats.

Vissa har även haft besvär med bröstsmärtor och ångest, vilket allt som sammantaget lett till att patienter upplevt en försämrad livskvalité. Nu har forskare alltså hittat ytterligare tillstånd som viruset kan medföra, om man har otur. Detta säger rapporten.

Se också: Trött efter covid-19? Så kan du få tillbaka energin

1:24

Efter reklamen: Trött efter covid-19? Så ska du göra för att få tillbaka energin

(1:24)

Slå på ljud

Ny undersökning på långtidscovid – 62 ytterligare symtom

Resultatet på studien underbyggs av anonymiserade hälsojournaler från ungefär 2,4 miljoner människor i Storbritannien – varav ingen blivit så dålig att den blivit inlagd på sjukhus, men som ändå fortsatt ha besvär i varierande grad sedan sitt insjuknande i covid-19.

Ur datan kunde man utläsa två huvudgrupper, där man antingen har symtom kopplat till luftvägar och andning – eller psykiska och kognitiva besvär. Vidare registrerades ett ytterligare spektrum symtom vilka inte kopplats till sjukdomen tidigare. Några av de nya, mest förekommande, symtomen är exempelvis: illamående och kräkningar, avföringsinkontinens, erektionsproblem, lymfödem, håravfall och anhedoni (oförmåga att känna lust och tillfredställelse).

Covid kan orsaka minskad sexlust och hallucinationer

Ett inte lika vanligt, men ändå förekommande, symtom som de reagerade lite extra på var att patienter upplevt hallucinationer. Dr Shamil Haroon, huvudförfattare till studien, förklarar i en intervju med Expressen vad det kan bero på.

– Jag tror detta är något man måste studera vidare kring. Vi vet dock att långtidseffekterna av covid frekvent har inkluderat problem som är relaterade till hjärnan och det finns olika teorier om varför. Det kan bero på att inflammationen som slår mot kroppen också slår mot hjärnan, men det kan också finnas andra mekanismer bakom som vi inte vet om idag.

dr hamil sharoon

Forskaren och huvudförfattaren till studien, Dr. Shamil Harron. Foto: University of Birmingham.

"Inte svårt att föreställa sig att det påverkar sexlusten"

Många patienter har också uppgivit att deras sexlust minskat. Något Dr Shamil Haroon menar inte är så konstigt, om man ser till övriga symtom.

– Vi har pratat med många sjuka i långtidscovid genom studien och under vår kliniska undersökning och människor säger ofta att de är extremt sjuka. Fysiskt sjuka med andfåddhet och en hel del andra symtom, säger han i samma intervju med Expressen och fortsätter:

– Vardagliga saker som att ta en dusch eller gå upp för trappan kan vara jättesvårt. Så det är inte så svårt att föreställa sig att detta då kan ha en påverkan på den sexuella driften, liksom många andra hälsoaspekter.

Påfyllnadsdos mot covid-19 – start 1 september

Från den 1 september erbjuds personer som är 65 år eller äldre, eller som tillhör en riskgrupp, en påfyllnadsdos vaccin inför höst- och vintersäsongen 2022/23. Däremot kommer inte de nya, förbättrade vaccindoserna som tagits fram, kunna erbjudas direkt. Vaccinen är tillverkade och klara för leverans redan i augusti, men dröjer då de ännu inte är godkända, menar Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare.

– Nej, de nya vaccinen från Pfizer och Moderna är inte godkända ännu. Ett godkännande väntas under den första veckan i september, sa han nyligen till TT. Detta rapporterar Aftonbladet.

Enligt Richard Bergström kommer dessa vara tillgängliga tidigast i september-oktober. Men han tycker att man gott kan ta det gamla vaccinet i väntan på det nya.

– Även om de nya vaccinen är överlägsna, så är de gamla inte verkningslösa. Det finns miljontals doser av dem i lager som är klara att användas.

Källa: Expressen, University of Birmingham, Aftonbladet/TT.
Foto: TT/University of Birmingham.