MIS-C – hyperinflammationen som drabbar barn som haft covid-19

förälder tar tempen på litet barn
Lungsjuka Nova tvättar händerna
Slå på ljud

De allra flesta barn som smittas av coronaviruset SARS-CoV-2 får milda symtom. Men en liten del av de smittade barnen kan utveckla MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with COVID-19), en hyperinflammation som kan vara livshotande. Hittills har ett hundratal barn i Sverige drabbats.

7 symtom vid hyperinflammation hos barn

Ofta kommer den svåra inflammationen cirka 4 veckor efter att man har blivit infekterad med coronaviruset. Barnen får oftast en mild coronainfektion som inte behöver ge några symtom överhuvudtaget. Men enligt forskarna går någonting snett vid den första infektionen. Efter cirka en månad blir immunförsvaret överaktivt och börjar angripa den egna kroppen. Vanliga symtom är vid MIS–C är

  • hög feber
  • kraftig värk i magen
  • kraftigt förhöjda inflammationsmarkörer i blodet
  • sviktande hjärtfunktion
  • förvirring
  • hudutslag
  • röda ögon

Så behandlas MIS-C hos barn och tonåringar

Sjukdomen drabbar såväl småbarn och tonåringar och är så pass svår att den kräver sjukhusvård. Medelåldern hos de drabbade är 11 år. Majoriteten är fullt friska innan de insjuknar.

Av de 100-talet drabbade barnen i Sverige har 30 blivit livshotande sjuka och behövt intensivvård. Hittills har inget barn i Sverige dött i MIS-C.

De drabbade barnen behandlas höga doser kortison, biologiska läkemedel som bromsar immunförsvarets angrepp på organen och avancerad vård som stöttar de organ som sviktar.

Kan vaccin utlösa hyperinflammation?

Forskarna letar nu för fullt efter genetiska faktorer som kan kopplas till ökad risk att drabbas av MIS-C. Det är viktigt eftersom MIS-C rent teoretiskt skulle kunna utlösas av vaccin. Forskare vid bland annat Karolinska institutet tittar nu på om det finns risker för barn med vaccinen mot covid-19 – och i så fall för vilka av dem. Än så länge finns det dock inget som tyder på att vaccinet kan utlösa MIS-C.

Har likheter med Kawasakis sjukdom

Tillståndet MIS–C påminner delvis om Kawasakis sjukdom, som också kopplats till coronainfektion hos barn. Men det finns skillnader: främst drabbar Kawasakis sjukdom barn under fem år. Symtomen är hög, ihållande feber och inflammation i blodkärl. Obehandlad Kawasakis sjukdom kan hos en del barn orsaka blodproppar.

Källor: TT, Dagens Medicin, SVT

Foto: TT

Läs mer:

Forskarnas varning inför skolstart: Oron för smitta är befogad

Svenska barn drabbade av svår sjukdom efter corona

Vad är kawasakis sjukdom? Kan barn med covid-19 drabbas?

Utvald läsning