Läkemedel som förebygger bröstcancer lika effektivt i lägre doser

Per Hall, bröstcancerforskare vid KI.

Foto: Ulf Sirborn/KI & TT

0:45

Efter reklamen: Steg för steg: Så undersöker du dina bröst

(0:45)

Slå på ljud

Det är känt sedan tidigare att läkemedlet tamoxifen minskar risken att insjukna i bröstcancer och förebygger återfall när det handlar om hormonrelaterad bröstcancer. Det har använts som förebyggande för återfall i 40 år.

Läkemedlet är också godkänt för förebyggande insatser vid ärftligt förhöjd risk för bröstcancer. Problemet är att biverkningarna gör att många kvinnor tvingas avbryta behandlingen.

Lotta har fått bröstcancer tre gånger: “Hade jag inte klämt och känt på brösten hade jag inte levt i dag”

Biverkningarna överstiger nyttan

Därför sätts det sällan heller in som behandling i praktiken då det inte är helt motiverat att en frisk kvinna ska behöva stå ut med besvären, även om det kan minska risken för bröstcancer med upp till 40 procent.

Flera kända biverkningar har klimakterieliknande karaktär som vallningar, svettningar, sömnbesvär och olika gynekologiska problem.

Hade biverkningarna varit mer acceptabla hade man i högre grad kunnat ge medicinen till kvinnor som av olika skäl löper en högre risk att drabbas av bröstcancer.

Kvinnor med täta bröst till exempel, löper fyra till sex gånger högre risk att drabbas och det här läkemedlet har visat sig minska den mammografiska tätheten i brösten.

Intelligenta datorer hoppas kunna ge säkrare bröstcancerdiagnoser

Indikationen: Lika bra effekt i ordentligt sänkta doser

Därför har forskare testat vad som händer om man minskar dosen tamoxifen, nu är den vedertagna 20 mg. Det är forskare, radiologer och onkologer vid Karolinska institutet, Södersjukhusets Bröstcentrum och Lunds universitet som står bakom studien som publicerats i Journal of Clinical Oncology.

Per Hall, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet samt överläkare på onkologkliniken vid Södersjukhuset, berättar för Måbra att de testade antihormonläkemedlet på helt friska personer som är i riskgrupp för bröstcancer.

– Problemet är att det ger väldigt mycket biverkningar när man ger den etablerade dosen, som man inte ska behöva stå ut med som frisk. Vad vi gjorde då vara att vi testade att ge lägre doser och indikationen är att det ger lika bra effekt även i ordentligt sänkta doser, säger Per Hall, ansvarig för studien.

3D-mammografi upptäcker fler bröstcancerfall än vanlig mammografi

Minskade tätheten i brösten lika mycket

Studien startade 2016 och omfattade 1 440 kvinnor mellan 40–74 år under knappt tre år. De lottades till fem olika doser och en kontrollgrupp som fick placebo. De behandlades under sex månader och fick innan och efter behandlingen genomgå mammografi. De kunde rapportera biverkningar via en app.

Det visade sig att läkemedlet sänkte den mammografiska tätheten hos kvinnorna vid doserna 2.5, 5 och 10 mg – i samma utsträckning som 20 mg. Detta samtidigt som biverkningarna i gruppen som fick 2.5 mg reducerades med 50 procent jämfört med hos dem som fick den högsta dosen 20 mg.

Nästa steg är att studera om 2.5 mg också minskar risken att insjukna i bröstcancer och därmed kan användas för att förebygga både ett första insjuknande och återfall. I så fall skulle andelen patienter som fullföljer behandlingen troligtvis öka.

Källa: Karolinska institutet

Rosa bandet på kvinnotröjor.

Kom i håg att förutom att gå på mammografi undersöka dina bröst själv varje månad, det kan rädda liv. Läs mer i vår kampanj #klämdag.