Här ger en svensk uppfinning demenssjuke Bengt nytt hopp

Att minnet sviker den som drabbats av alzheimers sjukdom vet alla. Men ofta är minnena från barndom och tidig vuxenålder intakta. Att låta en patient uppleva gamla och trygga miljöer kan vara en tröst för både anhöriga och den som drabbats. Många gånger upplever omgivningen att den demenssjuke blir ”sitt vanliga jag” när något hjälper personen att minnas.

Detta tog svenska uppfinnaren Anne-Christine HertzVerksamhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum Halland, fasta på. Men hjälp av Google Street View, tjänsten där du kan besöka en plats virtuellt via datorn, och en stationär cykel har hon tagit fram BikeAround. Uppfinningen låter patienten uppleva valfri miljö projicerad på en skärm sedd från cykelsadeln. Tillsammans med anhöriga blir det ett enkelt men effektivt verktyg för att hitta tillbaka till gemensamma minnen och samtalsämnen.

I filmen nedan får vi se hur Bengt, som fått diagnosen alzheimer, och hans fru Laila Ivarsson provar BikeAround. Bengt cyklar bland annat i sin barndomstrakt och återupplever platsen där han såg Laila för första gången.

”Henne skulle jag gifta mig med, hon var så vacker”, berättar han i filmen.

 

Utvald läsning