Flera diabetesläkemedel även effektiva mot fetma

Händer som häller ut några piller från en burk.

För personer som drabbas av diabetes typ 2 kan viktkontroll vara en del av behandlingen, men det behöver inte vara det. Lider man av fetma och har diabetes vinner man ofta mycket på att gå ner i vikt.

Då kan det underlätta om de blodsockersänkande läkemedlen faktiskt hjälper till. Det har nämligen visat sig att flera av dem kan bidra till att lättare gå ner i vikt eller att behålla en ny vikt.

Även om man inte lider av diabetes typ 2 har de visat sig vara effektiva mot fetma. Den senaste i raden av studier kring diabetesläkemedel mot fetma har publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Se också – 5 tidiga tecken på diabetes:

5 tidiga tecken på diabetes
1:15

Efter reklamen: 5 tidiga tecken på diabetes

(1:15)

Slå på ljud

Läkemedlet gav större viktnedgång

I fas III-studien deltog 2 539 personer från olika länder med ett kroppsmasseindex, BMI, på i snitt 38. De lottades till att en gång i veckan antingen få en injektion med läkemedlet tirzepatid eller placebo.

Samtliga deltagare uppmanades också att äta en kalorireducerad kost med ett underskott på 500 kalorier per dag och att ägna sig åt fysisk aktivitet i minst 150 minuter i veckan.

Många vet inte om att de drabbats – här är allt du behöver veta om diabetes typ 2

Efter ett och ett halvt år, 72 veckor, hade de som fick läkemedlet gått ner mellan 15 och 21 procent av sin vikt, beroende på dos. I placebogruppen var viktnedgången i snitt 3,1 procent av kroppsvikten. De vanligaste biverkningarna som rapporterades var diarréer och illamående.

Anledningen till att läkemedlet kan bidra till viktnedgång är att det minskar hungerkänslorna och bidrar till att magsäcken töms mer sällan. Läkemedlet är godkänt i USA för behandling av diabetes typ 2. Det är ännu oklart om det kan komma att godkännas i Europa och om det i så fall får användas mot fetma.

Ny studie: Det är bästa sättet att bli frisk från diabetes typ 2

Flera läkemedel vid diabetes som är effektiva mot fetma

Det finns i dag fyra godkända läkemedel mot fetma: orlistat, naltrexon/bupropion, liraglutid och semaglutid. Det förstnämda fungerar genom att minska upptaget av fett i tarmen och det andra genom att kontrollera aptiten, båda är riktade mot behandling av fetma. De sistnämnda verkar genom att kontrollera aptiten och är från början avsedda för behandling av diabetes typ 2.

Ny studie: Vanlig diabetesmedicin effektiv mot fetma

Läkemedlen liraglutid och semaglutid användes från början vid diabetes typ 2. Men då de visade sig kunna ge dramatiska viktreducerande effekter vid behandling av övervikt och fetma började man att ge det även om personen inte har diabetes typ 2.

Tidigare forskning har även visat att läkemedlet metformin, som ska sänka blodsockret vid diabetes typ 2, kan bidra till viktnedgång och att lättare behålla vikten man gått ned hos en del personer både med och utan diabetes.

Källa: Läkemedelvärlden, New England Journal of Medicine, Läkartidningen

Foto: TT

Utvald läsning