Fråga läkarenSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTäta bröstDepression

Demens och Alzheimer hos unga – symtomen du inte ska ignorera

23 feb, 2024 
Caroline Graff och en kvinna som tänker.
Demenssjukdomar som Alzheimers kopplas ofta ihop med ålderdom. Men en del som drabbas är unga, och ibland förväxlas symtomen med bland annat depression.
– Jag tror att unga missas av vården, man tror i stället att det handlar om psykisk ohälsa och blir hänvisad till psykiatrin, säger specialistläkaren Caroline Graff.
Här är tecknen du ska vara uppmärksam på, och som visar när det är dags att söka hjälp.
Annons

Det är ungefär 150 000 personer som lever med en kognitiv sjukdom i Sverige idag. Av dem är det ca 4 - 6 % som fått sin diagnos innan 65 års ålder. Det är alltså ganska ovanligt att insjukna i yngre åldrar – men den verkliga siffran kan vara högre eftersom det kan vara svårt att ställa rätt diagnos i början.

Caroline Graff är specialistläkare och en av landets ledande forskare på demenssjukdomar, hon deltar dessutom i ett stort internationellt forskningsinitiativ om genetiska former av frontotemporala demenssjukdomar. Hon menar att det saknas kunskap i den svenska vården om att även unga personer i 20- till 30-årsåldern kan drabbas av demens.

– Ja tyvärr misstas ofta dessa symtom att vara depression eller andra tecken på psykiatrisk sjukdom vilket dessvärre kan fördröja diagnosen med många år. Därför behöver vården få större kunskap inom området, säger hon.

Varför drabbas unga av demens?

– Det är lika okänt som varför personer efter 65 år drabbas. Men i den yngre gruppen är det en större andel som har en ärftlig form av Alzheimers sjukdom och ärftlig form av frontotemporal demenssjukdom. De har fått sin sjukdom på grund av en nedärvd genetisk variant som är tillräckligt stark att orsaka sjukdom, säger Caroline Graff.

8 (nya) riskfaktorer som kan leda till demensBrand logo
8 (nya) riskfaktorer som kan leda till demens

Alzheimer och frontotemporaldemenssjukdom – vanligast bland yngre som diagnostiserats

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i världen och det är också den formen av demens som flest diagnostiseras med bland personer under 65 år. Men Caroline Graff tycker det är viktigt att uppmärksamma andra former av demenssjukdomar som yngre drabbas av. Den näst vanligaste demenssjukdomen som yngre diagnostiseras med är frontotemporala demenssjukdomar.

Annons

– Det som först brukar uppmärksammas av omgivningen vid frontotemporala demenssjukdomar är en förändring i personligheten. Man brukar också lägga märke till svårigheter med språket som att förstå innebörden av enstaka ord eller att talet blir grammatiskt felaktigt.

Tidiga tecken på demenssjukdom / kognitiv sjukdom.

Här är några av de vanligaste demenssjukdomarna och tidiga tecken att vara uppmärksam på.

Alzheimers sjukdom – tidiga symtom

De vanligaste tidiga symtomen hos personer som diagnostiseras med Alzheimers brukar vara minnesförlust. Men hos yngre personer som insjuknar behöver det inte vara så. Hos personer som drabbas av tidigt debuterande Alzheimers kan de första symtomen i stället vara tal- eller språksvårigheter, personlighetsförändringar och svårigheter med att planera. Dessa symtom kan vara svåra att skilja från personer med frontotemporal demenssjukdom, så det är viktigt att vården erbjuder en noggrann utredning. Ett annat tidigt tecken är att man får svårt med att orientera sig.

Annons

– Säg att du tar tunnelbanan och att du alltid går upp en viss utgång för att ta dig upp. Men när du står där en dag och har gått där normalt varje dag så vet du plötsligt inte om du ska gå upp åt vänster eller åt höger. Det är den typen av orienteringsproblem som vi menar kommer tidigt, säger Caroline Graff.

Caroline Graff
Caroline Graff är specialistläkare och en av landets ledande forskare på demenssjukdomar.

Frontotemporal demenssjukdom – tidiga symtom

Frontotemporaldemens som också kallas för pannlobsdemens, är den näst vanligaste demenssjukdomen för personer under 65 år. Tecken på frontotemporaldemens är personlighetsförändring och att personen gör saker impulsivt som den inte brukar.

– Det brukar vara omgivningen som lägger märke till att personen har förändrats, personen själv förnekar faktiskt oftast att de har symtom, säger Caroline Graff.

Annons

Andra tecken kan vara att personen visar brist på insikt och upprepar ett särskilt beteende. Ibland tolkas symtomen i ett tidigt skede som utmattningssyndrom eller depression av vården. Men när sjukdomen fortskrider och problemen i vardagen blir svårare brukar det visa sig att det handlar om en kognitiv sjukdom. Det är inte ovanligt att den som insjuknar får apati, men utan att de är nedstämda.

– Det är drivet och motivationen som försvinner, men de är inte ledsna och känner sig inte håglösa. Till skillnad då från personer som är nedstämda eller deprimerade. Det här är mer en aktivering som är svår att få i gång. Det är väldigt vanligt.

Man ser också andra förändringar i beteendet hos den som insjuknar, det känslomässiga engagemanget kan ändras.

– Man visar inte det omgivningen förväntar sig. Tidigare kanske man har visat ömhet och omtanke. Det blir mer kallt, liksom kyligt. Det behöver inte vara att personen är dum eller elak. Utan utifrån kanske man uppfattar det som att personen har tappat sin empati eller sympati.

Annons

Vaskulär demens – tidiga symtom

Den vanligaste orsaken till att man drabbas av vaskulär demens är på grund av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Vid en vaskulär demenssjukdom varierar symptomen stort beroende på vilken del av hjärnan som skadats. Men tidiga tecken är att minne och planeringsförmåga påverkas, det blir svårt för personen att fortsätta utföra många av sina vardagliga sysslor. Även problem med långsamt tal är vanligt, balanssvårigheter och inkontinens.

Lewykroppsdemens – tidiga symtom

Den här typen av demens kan påminna om både Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Ett tidigt tecken kan vara problem med att hitta rätt, både utanför och i hemmet. Andra symptom är ständig trötthet och nedstämdhet. Minnesstörningen kommer först senare.

– Tidiga tecken på Lewykroppsdemens är att det är personer som har väldigt fluktuerande kognition. Att man fungerar bra på förmiddagen men på eftermiddagen så fungerar ingenting. De har ofta också väldigt mycket nattliga besvär. När man drömmer så ska våra muskler vara paralyserade. Då ligger vi stilla liksom och vi kan inte röra oss, vi har kopplat bort rörelseförmågan i hjärnan. Men de här personerna har inte kopplat bort den. Så de kan ligga och fäktas och slåss och snurra runt eller ramla ur sängen, säger Caroline Graff.

Annons

Andra saker att vara uppmärksam på är om personen får oväntade svimningsanfall eller får synhallucinationer.

– Det är en mycket specifik typ av synhallucinationer. Ofta ser de människor eller djur. De kan se andra personer som sitter i soffan eller något djur som är ute i trädgården och för det mesta upplever inte personen det som obehagligt.

Alkoholorsakad demens – tidiga symtom

Alkoholorsakad demens kan drabba personer som under lång tid druckit stora mängder alkohol. Vanligast är att personerna får diagnosen i 50-årsåldern. Tidiga symtom är personlighetsförändring och att personen är avtrubbad och initiativlös. Det kan också vara så att en person som inleder en överkonsumtion av alkohol i vuxen ålder kan vara en del av en frontotemporal demensutveckling, så det är viktigt att vården ser till helheten.

När ska man söka vård för sina problem med minnet?

– När det påverkar ens vardag och man känner att det här är någonting man tänker på varje dag. Eller när omgivningen reagerar. Man kan också söka om man får problem med minnet och vet att det finns en ärftlig sjukdom i familjen. Det är ingenting att vänta på, säger Caroline Graff.

Annons