Födda på vinter och vår får oftare dessa sjukdomar – orsaken bakom

Kvinna med nyfött barn i barnvagn ute på promenad under tidig vår.
10 fornnordiska namn att inspireras av till barnnamnet
1:30

Efter reklamen: 10 fornnordiska namn att inspireras av till barnnamnet

(1:30)

Slå på ljud

Gener och livsstil har ofta en väldigt stor betydelse för risken att drabbas av olika sjukdomar. Men det verkar inte vara det enda! Forskning har visat att det går att se ett samband mellan risken att drabbas av en del sjukdomar och vilken månad man föddes i.

Det verkar som att hur mycket ljus ett foster får kan spela roll.

Födda under vinter och vår har en ökad risk för sjukdomar

Forskare har tittat på personer som lever både på det södra och norra halvklotet. Det har visat sig att det som gäller för maj på norra halvklotet verkar gälla för november på det södra.

De som föds på det norra halvklotet under sen vinter och tidig vår verkar ha en ökad risk för flera psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Det visar en sammanställning av tidigare studier, skriver Aftonbladet.

Det skulle alltså kunna handla om ljuset.

Agnes Wold: Därför behöver du inte tillskott av D-vitamin på vintern

Ljuset som ett foster får kan påverka hjärnans utveckling

Forskare från Umeå universitet har i samarbete med amerikanska forskare upptäckt att ljus utifrån kan nå in till fostret eftersom ljusvågor tränger igenom både hud och skallben, vilket aktiverar ljusreceptorer hos fostret.

Att forskarna kunde upptäcka ljusreceptorer tidigt under fosterutvecklingen kan tyda på att det ljus som fostret utsätts för också kan påverka hjärnans utveckling, menar dem.

– Vår hypotes är att brist på ljus under vissa delar av fosterutvecklingen kan leda till svagheter i nervsystemet, vilket ökar risken för olika neurologiska och psykiska sjukdomar senare i livet, säger Lena Gunhaga, professor i molekylär medicin vid Umeå universitet, till Aftonbladet.

Ljusterapi för att motverka sjukdomar är förhoppningen

Forskarna planerar att följa upp de här resultaten genom att undersöka när och hur ljus påverkar hjärnans utveckling och funktion hos foster. Just den här studien är nämligen utförd på möss.

Men förhoppningen är att i framtiden kunna motverka sjukdomsriskerna med ljusterapi. Det skulle innebära en ofarlig metod som minimerar i alla fall en riskfaktor om det visar sig vara på det här viset.

3 tecken på vinterdepression – som du inte ska ignorera

Lista: De här sjukdomarna har kopplats till födelsemånad

Här är sjukdomarna och diagnoserna man kan ha en ökad risk för beroende på vilken månad man är född i. Listan gäller för de som är födda här på norra halvklotet.

Januari

Februari

 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Epilepsi
 • Alzheimer
 • Ätstörningar
 • Narkolepsi
 • Hodgins lymfom

Mars

 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Epilepsi
 • Alzheimer
 • Ätstörningar
 • Narkolepsi
 • Hodgins lymfom
 • Alkoholmissbruk
 • Autism
 • Personlighetsstörning
 • Årstidsbundna depressioner
 • Barndiabetes

April

 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Ätstörningar
 • Narkolepsi
 • Hodgins lymfom
 • Alkoholmissbruk
 • Autism
 • Personlighetsstörning
 • Årstidsbundna depressioner
 • Barndiabetes
 • Grön starr
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson

Kvinnor födda i april har sämre hälsa

Maj

 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Ätstörningar
 • Hodgins lymfom
 • Alkoholmissbruk
 • Autism
 • Personlighetsstörning
 • Barndiabetes
 • Grön starr
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson

Juni

 • Schizofreni
 • Hodgins lymfom
 • Alkoholmissbruk
 • Autism
 • Barndiabetes
 • Grön starr
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson
 • Downs syndrom

Juli

 • Schizofreni
 • Hodgins lymfom
 • Alkoholmissbruk
 • Autism
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson
 • Downs syndrom

Augusti

 • Schizofreni
 • Hodgins lymfom
 • Autism
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson
 • Downs syndrom

September

 • Schizofreni
 • Hodgins lymfom
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson
 • Downs syndrom

Oktober

 • Schizofreni
 • Hodgins lymfom
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson
 • Downs syndrom

November

 • Schizofreni
 • Hodgins lymfom
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Multipel skleros, MS
 • Parkinson
 • Downs syndrom

December

 • Schizofreni
 • Epilepsi

Källa: Aftonbladet, Forskning.se

Foto: TT

Utvald läsning