Cancerfondens krav: Kalla äldre kvinnor till mammografi

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige i dag. Om sjukdomen upptäcks tidigt är det stor chans att bli helt frisk.

Alla kvinnor från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra en mammografiundersökning. Därefter upphör kallelserna.

Opinionsinstitutet Demoskop har, på uppdrag av Cancerfonden, gjort en attitydundersökningen bland kvinnor mellan 70 till 79 år hur de upplever att inte längre bli kallade till mammografi. Totalt deltog över 1 000 kvinnor från hela landet.

Läs också: 7 sätt att minska risken för bröstcancer

Det visar sig att åtta av tio kvinnor skulle gå på mammografi om de blev kallade även efter 74. Var femte tillfrågad kände heller inte till att kallelserna upphör. Majoriteten ansåg också att mammografi inte blir mindre viktigt bara för att man fyllt 75, enligt undersökningen.

Cancerfonden: ”Räddar liv”

Nu vill Cancerfonden att Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en ny utredning kring den övre åldersgränsen.

– Det är välkänt att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är äldre än 74 år. Trots detta upphör kallelser till mammografi per automatik efter 74. Det innebär att bröstcancer hos kvinnor över 75 år riskerar att inte upptäckas i tid, vilket påverkar chanserna till en lyckosam behandling, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

Läs också: Bröstcancer – så förändrade sjukdomen våra liv

Fem svenska landsting, Blekinge, Dalarna och Stockholms län samt i region Kronoberg och Norrbotten, har valt att helt slopa remisskraven. Där kan äldre kvinnor i stället ringa direkt till mammografiavdelningen och boka tid för undersökning.

Läs också: Allt fler kvinnor drabbas av bröstcancer 

Jan Zedenius tycker att remisskraven borde slopas även i resten av landet.

– Tidig upptäckt räddar liv, säger han.

Artikeln publicerades först på Året Runt.

 

Månadens viktigaste shopping: 11 härliga prylar som stöder bröstcancerforskningen

Shopping som stöder cancerforskningen.

Läs också: Månadens viktigaste shopping: 11 härliga prylar som stöder bröstcancerforskningen

Utvald läsning