Bromsmedicin mot Alzheimers kan finnas redan nästa år

Alzheimer räknas av världshälsoorganisationen WHO som en av vår tids svåraste folksjukdomar. Idag har över 50 miljoner runt om i världen diagnosen Alzheimer eller annan demenssjukdom. Antalet fall av Alzheimer ökar och sjukdomen drabbar även allt fler yngre.  Trots det finns det ännu inget effektivt läkemedel mot sjukdomen.

Men redan nu pågår det försök, bland annat i Sverige, med en tänkbar bromsmedicin mot Alzheimer. Företaget bakom läkemedlet har ansökt om snabbgodkännande hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Förhoppningen är att det redan under nästa år finns på den amerikanska marknaden.

Medicin får Alzheimers att utvecklas långsammare

Aducanumab, som läkemedelssubstansen heter, bromsar förtviningen i hjärnans celler och kan, om det godkänns, bli den första bromsmedicinen mot Alzheimer någonsin.

Läkemedlet är en form av antikroppar som angriper ett protein, beta-amyloid, som orsakar plack i hjärnan. Det är placken som anses ge de typiska alzheimer-symtomen med exempelvis försämrat minne, förvirring och svårt att orientera sig.

I en av de studier som gjorts på läkemedlet såg man att läkemedlet bromsade upp försämringen av språkförmåga och minne hos alzheimersjuka. Hos patienter med mild Alzheimer förvärrades sjukdomen 25 procent långsammare, jämfört med dem som inte fick medicinen.

En spruta i månaden räcker

Vissa forskare tror också att aducanumab helt kan stoppa utvecklingen av Alzheimer, om det sätts in tillräckligt tidigt.

Redan idag deltar 37 svenska patienter i försöken med den nya bromsmedicinen. I flera fall handlar det om yngre patienter. Och det är framför allt den gruppen – yngre personer där sjukdomen upptäckts tidigt – som kommer att erbjudas bromsmedicinen. Orsakerna är flera: aducanumab ges intravenöst via spruta eller dropp en gång i månaden. Den kan ha svåra biverkningar, särskilt i hög dos. Behandlingen måste därför följas upp noggrant av specialutbildade sjuksköterskor.

Om FDA godkänner aducanumab, kan det finnas i Sverige om drygt två år.

Här finns mer information om bromsmedicinen.

 

Källa: Alzheimerfonden

Foto: TT

Läs mer: 

Demens eller alzheimer – här är skillnaden (och knepen som förebygger båda!)

Ny studie: Blodprov kan visa Alzheimers – 20 år före symtom

Demens, stress, depression – vad beror din glömska på?