Symtomen på blodpropp som många missar

Kvinna sitter och håller i sin fot som gör ont
(Måbra) Så tar du reda på vilken blodgrupp du har – 3 enkla sätt
1:27

Efter reklamen: (Måbra) Så tar du reda på vilken blodgrupp du har – 3 enkla sätt

(1:27)

Slå på ljud

En blodpropp uppstår när blodet levrar sig i blodkärlet och bildar en geléliknande propp. Blodet får svårare att passera och om det uppstår ett stopp på ”fel” ställe kan proppen i värsta fall orsaka en stroke eller en hjärtinfarkt. Allra vanligast är dock proppar i ben och lungor.

 • 60 procent av alla blodproppar uppstår i benen
 • 30 procent uppstår i lungan
 • 10 procent finns i andra delar av kroppen

Blodpropp i ben eller lunga, kallas venös tromboembolism (VTE).

Dolda tecken på blodpropp i lungan

Det kan vara svårt att upptäcka en blodpropp eftersom symtomen kan vara både lindriga och vaga. När man får mindre proppar i lungorna kan symtomen ibland vara så obetydliga att man inte ens tänker på dem. Dessutom kan de gå över.

Den här blodgruppen har störst risk att drabbas av blodpropp

Vanligaste symtomen på blodpropp i lungan är

 • andnöd
 • bröstsmärta
 • oro
 • ångest
 • torrhosta utan att vara förkyld

Man kan också få diffusa symtom som en känsla av att man har håll i ena sidan av bröstkorgen. Trycket kan också sitta mitt i bröstet eller i ryggen, vilket gör att det lätt förväxlas med andra besvär.

Dolda tecken på blodpropp i benet

Oftast drabbas man av blodproppar i vadmusklerna, så kallad djup ventrombos, DVT. Symtomen är ofta lindriga och det kan vara lätt att missa blodproppen.

De vanligaste symtomen på blodpropp i vaden är

 • svullnad i vaden
 • vaden blir varmare
 • det uppstår rodnader eller andra missfärgningar
 • smärta och ömhet i benet

Mer diffusa tecken på DVT i vaden är att det värker i benet, vaden eller hålfoten. Vissa kan även få röda streck längs de ytliga blodkärlen på benen.

Blodpropp i hjärna och andra delar av kroppen

Får man en blodpropp i hjärnan kan det orsaka en stroke.

Vanliga symtom på stroke är

 • kraftig och plötslig huvudvärk
 • förvirring
 • yrsel
 • domning i ansikte, armar eller ben
 • synstörning

Förutom hjärnan kan även hjärtat drabbas av en blodpropp. Det leder till en hjärtinfarkt. Hos kvinnor yttrar det sig ofta som en tyst infarkt med symtom som andnöd, trötthet och illamående.

Hjärtläkaren: Så tränar du bäst för att stärka ditt hjärta

Man kan också få blodproppar i ögat. Det ger symtom som att synen på ena ögat plötsligt försvinner, blir suddig eller försämrad.

Det här skyddar mot blodpropp

Cirka tio procent av befolkningen drabbas under sin livstid av en blodpropp. Stillasittande, rökning och övervikt kan öka risken. Risken ökar också med stigande ålder.

Regelbunden träning håller ditt blod i rörelse i hela kroppen och stärker samtidigt dina artärer och vener så att blodcirkulationen med syresättning och näringsflödet inte försämras.

Källor: Lunds universitet, Doktor.se mfl

Foto: TT

Utvald läsning