Coronaviruset: Unikt svenskt test kan visa om du är immun

Coronabakterier i blått intill hans som håller provrör med blod

Svenska forskare håller på att ta fram ett nytt test som visar om personer har antikroppar mot covid-19. Resultaten hittills tyder på att det är ett mer träffsäkert test än de som redan används. Skillnaden jämfört med dem är att det nya testet kollar på betydligt fler delar av viruset.

En femtedel hade haft nya corona

Forskargruppen har samlat blodprov från drygt 500 anställda vid Danderyds sjukhus och testat dem med den nya metoden som tagits fram vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Testet visade att en femtedel av sjukhuspersonalen bar på antikroppar mot covid-19.

– Denna analysmetod har i alla dessa fall gett rätt svar, det vill säga 100 procent rätt. Då det är viktigt att veta mer om detta, kommer vi att fortsätta att analysera kända prover och därmed validera metoden ytterligare, säger professor Sophia Hober på KTH i ett pressmeddelande.

– Vår data visar på betydligt mycket högre procent av antikroppar än vad tidigare, mindre säkra tester har gjort.

Antikroppstest ökar kunskapen

Förhoppningen är att ett det nya testet ska göra att man säkert vet vilka som haft eller inte haft infektionen. När mindre träffsäkra tester används riskerar människor att få falska positiva svar, det vill säga få vet att de haft sjukdomen fast de i själva verket aldrig varit smittade. Sådana felaktiga besked kan leda till att man går ut och smittar andra.

Ett bättre antikroppstest kan också ge en större kunskap om det nya coronaviruset. Till exempel hur farlig infektionen egentligen är och hur många som haft den utan att vara medvetna om det.

– Många studier som har gjort hittills talar ju om att det kanske är 50-100 gånger fler som har haft infektionen än vad som vi hittat när vi använd PCR-tester. Det talar ju för att den inte skulle vara riktigt så farlig som kanske vi tror i dag. Vi vet inte riktigt ännu. Men det är vad många tror, att den är mycket vanligare och mycket mer spridd, säger Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet i Stockholm till Aftonbladet.

Målet: Alla ska få göra testet

Målet är att testet så småningom ska vara tillgängligt för hela befolkningen. Men just nu fortsätter testerna av sjukvårdspersonal.

I dag vet man inte hur länge man blir immun mot covid-19, eller ens om man överhuvdtaget blir det. Men det troliga är att man blir immun.

– Baserat på det vi vet om andra infektioner, och andra coronainfektioner, kan vi anta att man under åtminstone en kort tid är immun. Och även om inte är helt immun, får man förmodligen en väldigt mild infektion, säger Matti Sällberg.

Hur länge är man immun mot covid-19?

De som smittats av de tidigare kända coronavirusen blir immuna i mellan 6-12 månader. Det kan vara ett riktmärke även för covid-19.

– Det är ingen livslång immunitet. Men även om man bara blir immun ett kortare tag, 3-4 månader, kommer det ha oerhört stor hjälp mot den pågående pandemin, det kommer att begränsa den avsevärt, säger Matti Sällberg.

Att undersöka hur länge en eventuell immunitet mot covid-19 kan vara, blir också nästa steg för forskarna på KTH.

– Vi har tagit höjd för det med den här personalen på Danderyd som vi tittar på. De kommer vi att provta nu, och sedan om tre månader, sex månader och tolv månader. Om de fortfarande har antikroppar om ett år kommer vi att vilja titta på dem om två år och fem år igen, säger Sophia Hober.

Källor: aftonbladet.se, expressen.se, nyhetsmorgon i TV4  Foto. Shutterstock/TT

Läs mer:

3 sätt att bli immun mot virus – så går det till

Nytt coronalarm: Unga och friska drabbas av stroke

Ny studie: Den här medicinen ser ut att funka mot covid-19

Utvald läsning