Fråga psykologenFråga läkarenFråga KBT-terapeutenFråga relationsexpertenFråga träningsexperten

Mitt barnbarn har ADD – hur ska jag hantera hans dåliga humör?

27 apr, 2023 
En mormor som kramar om sitt ledsna barnbarn
”Mormor Eva” är orolig för sitt barnbarn som har ADD. När han började äta medicin påverkade det hans aptit och han har svårt att gå upp i vikt. Humöret är inte heller så bra. Nu frågar ”Mormor Eva” om tips på hur hon kan bryta problemen med barnbarnets humör och aptit. Läkare Michael Seipel ger råd.
Annons

Fråga: Mitt barnbarn på nio år har ADD och får Equasym varje skoldag. Han fungerar bra i skolan tack vare medicineringen. Men tyvärr har han inte alls samma aptit som tidigare och har därför svårt att gå upp normalt i vikt. Han säger att det mesta inte är lika gott som tidigare och tycker inte heller att näringsdryck alltid smakar. Hemma är hans humör sällan på topp.

Jag skulle bli tacksam för tips på hur det går att bryta problemen med barnbarnets aptit och humör. Sen undrar jag även om dyslexi kan ha något samband med ADD?/Mormor Eva

Elaine Eksvärd om livet med adhd – och hur hon lever med det i vardagenBrand logo
Elaine Eksvärd om livet med adhd – och hur hon lever med det i vardagen

Läkare Michael Seipel svarar: ”Det är välkända biverkningar”

AD/HD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, är neuropsykiatriska funktionshinder vilka karakteriseras av nedsatt förmåga till uppmärksamhet, svårigheter att fokusera, dålig impulskontroll samt överaktivitet. Tillståndet är medfött, och ärftliga faktorer har betydelse. När det gäller adhd har man i ett antal studier också sett att färgämnen i kosten skulle kunna ha betydelse i sammanhanget.

Annons

De bakomliggande orsakerna är annars ofullständigt kända men man tror att det rör sig om en störning i hur olika delar av hjärnan kommunicerar med hjälp av så kallade signalsubstanser. Det är vanligt att man ser dyslexi i samband med AD/HD. Det finns olika former av AD/HD beroende på vilka symtom som dominerar. Vid adhd förekommer både störningar i uppmärksamhet, dålig impulskontroll och överaktivitet.

Michael Seipel

 • Michael Seipel är legitimerad läkare, specialiserad inom anestesi och intensivvård.
 • Han har arbetat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala men också som distriktsläkare och inom företagshälsovården och har dessutom en egen mottagning där han inriktar sig. Han driver sedan många år tillbaka en egen mottagning där han inriktat sig på smärtproblematik och smärtlindring.

När det dominerande symtomet är att förmågan till uppmärksamhet är nedsatt talar vi om ADD. Ditt barnbarn har gått igenom utredning, fått en diagnos och man har sedan gått in med läkemedelsbehandling och olika insatser för att ge hjälp och stöd. Om allt har ”gått rätt till” så har han kontakt med ett specialutbildat team bestående av olika kompetens som bland annat arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare, logoped, pedagoger, psykologer och sjuksköterskor. Man använder idag väl utarbetade vårdprogram där man på ett strukturerat sätt arbetar med sociala, utbildningsrelaterade, psykologiska och medicinska aktiviteter kring AD/HD. Läkemedelsbehandling är bara en del av den kombinerade behandlingen och här finns flera olika alternativ bland annat det centralstimulerande läkemedlet Equasym/metylfenidat. Centralstimulerande läkemedel är narkotikaklassade men med de doser vilka används vid AD/HD är risken för beroende försumbar.

Annons

Läkemedelsbehandlingen måste alltid följas upp mycket noga och den ska i varje enskilt fall kombineras med annat stöd enligt vad som nämnts tidigare i mitt svar. Problem med aptit och humör är välkända och vanliga biverkningar av Equasym/metylfenidat. Du skriver att han provat näringsdryck och av det drar jag slutsatsen att man haft problemet uppe i teamet som har hand om honom. Om det ändå inte fungerar måste man ta upp en fortsatt diskussion i behandlingsteamet. Det jag skrivit är bara en kort sammanställning kring AD/HD. Jag rekommenderar att du går in på 1177 och läser den utmärkta genomgången kring AD/HD, vilken finns där.

Vill du också ställa en fråga?

Vi har flera experter som regelbundet svarar på läsarfrågor. Vill du ställa en egen fråga? Mejla till [email protected]. Skriv i ämnesraden vilken expert du vill ställa din frågan till.

MåBra:s experter:

 • Hanna Brännlund, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.
 • Gunilla Hasselgren, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.
 • Christina Lundell, legitimerad läkare som även forskar inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Michael Seipel, legitimerad läkare med lång erfarenhet, bland annat specialiserad på smärtproblematik.
 • Anna Bennich, legitimerad psykolog och psykoterapeut.
 • Nathalie Siljerud Joo, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning.
 • Maria Jacqueline Bratt, socionom, specialiserad på bland annat konflikthantering.
 • Nina Ljungberg, kurator och socionom med vidareutbildning inom sexologi.
 • Sandra Hiort, personlig tränare, kostrådgivare, friskvårdskonsult och stressrådgivare.

Vill du läsa mer? Här hittar du alla frågor och svar från våra experter.

Foto: TT

Annons