• .
3 tips på bra vanor för barn och unga

3 tips på bra vanor för barn och unga

Forskare menar att digitaliseringen är det största experimentet i mänsklighetens historia, något som överläkaren Anders Hansen inte alls tycker är konstigt. Vi vet helt enkelt inte idag hur den moderna tekniken påverkar oss, och hur den kommer att påverka våra barn.

Kommer härnäst