Yngve Gustafson: 1 000 äldre kan ha dött i onödan

yngve gustafson om varför äldre dör av corona i förtid

Yngve Gustafson, professor i geriatrik, riktade tidigt kritik mot att man i Sverige inte gjorde tillräckligt för att rädda gamla människor från att dö i coronaviruset. I debattartiklar och intervjuer tog han gång på gång upp problemet.

Han har bland annat sagt att runt 1 000 personer kan ha dött i onödan, på grund av att man hanterat det fel.

– Eftersom överdödligheten i Stockholm är runt 100 procent och 20–30 procent i övriga landet anser jag att vi hamnar runt 1 000 personer, i alla fall flera hundra, sa han i en intervju med Aftonbladet.

Gamla kommer att dö i förtid

I sitt sommarprat i Sveriges Radio P1 pratar han nu bland annat om att ett synsätt som blivit allt vanligare är att gamla som bor på äldreboenden och blir sjuka inte anses behöva skickas in för sjukvård.

– Det kan innebära att gamla kommer att dö i förtid, då de nekas adekvat sjukvård på sjukhus. Detta har varit uppenbart i coronatider. Det finns fall där gamla människor i praktiken varken fått dropp, näring, syrgas, blodproppsförebyggande behandling eller behandling av komplicerande andra infektioner, säger han i sitt sommarprat, och är upprörd över hur myndigheterna hanterat situationen:

– Jag har sett myndighetspersoner stå i tv och försvarat dessa prioriteringar. Att det är bäst att gamla människor får vårdas kvar på boendet och dö i lugn och ro. Vi har i flera vetenskapliga artiklar visat att brist på vårdplatser i svensk sjukvård leder till allt kortare vårdtider på sjukhus vilket kraftigt ökar risken att dö första tiden efter utskrivningen.

Äldreboenden har för låg bemanning

De vetenskapliga artiklarna handlar i första hand om nyopererade patienter. Han menar att det både finns för låg bemanning på äldreboenden och brist på medicinsk kompetens och andra resurser. Men han kopplar även problemet om brist på sjukvård, att man inte gett äldre vård på sjukhus, till covid-19.

– När det gäller covid-19-sjuka äldre kan man faktiskt få många på benen igen. En studie från geriatriska kliniken i Stockholm visade att av de gamla människorna med covid-19-infektion som fick sjukhusvård med bland annat dropp och syrgas så kunde en stor del skrivas ut levande, till hemmet eller tillbaka till äldreboendet.

Många äldre är undernärda

Kritiken har också handlat om att mediciner som ges till äldre idag saknar vetenskaplig grund. Samt att många gamla på äldreboenden är undernärda, vilket kan göra dem mer mottagliga för sjukdomar. Även covid-19.

– Undernäring och svält har genom åren varit den starkaste riskfaktorn för att infektioner som influensa och tuberkulos har skördat och skördar miljontals offer även idag. För mig känns det som svenska myndigheter har glömt detta välkända samband, att undernäring leder till nedsatt immunförsvar och att många människor i Sverige inom äldreomsorgen lider av undernäring, som troligen bidragit till att så många har dött på äldreboenden i Sverige under coronapandemin, säger han i sitt sommarprat.

Ett problem inom äldrevården är, enligt Yngve Gustafson, att det inte finns tillräckligt med personal på äldreboende för att bland annat ge de gamla något att äta på kvällarna, eller något om de vaknar tidigt på morgonen. Han menar att det inte bör gå för många timmar mellan måltiderna från en dag till nästa.

– Vår forskning har visat att det finns ett direkt samband mellan undernäring och antal dagar till personen avlider. Det som då händer är att det tillstöter lunginflammationer och blodförgiftning från urinvägsinfektioner. På grund av att immunförsvaret inte fungerar visuellt.

Delar av sommarpratet har censurerats

Delar av Yngve Gustafsons sommarprat ska enligt honom ha censurerats av Sveriges Radio.

– Sveriges Radios jurister har granskat mitt program och det har tagits bort en hel del, har han sagt till Aftonbladet , samt att avsnittet blev betydligt snällare än han tänkt och att han inte fick säga allt han velat om myndigheternas agerande kring coronaviruset.

– Men för mig blev det ofrånkomligt att prata om coronastormen också, säger han. Men jag fick inte prata om myndigheternas okunniga och oetiska agerande och det tycker jag inte känns bra.

Önskar att fler hade nära kontakt med äldre

Att Yngve Gustafson brinner för gamla, och de äldres rätt till bra vård är tydligt i hans sommarprat. Och han säger att han önskar att fler fick uppleva den fina kontakt man kan få med äldre.

– Jag önskar att fler unga och medelålders fick uppleva närheten till mycket gamla människor, då skulle vi troligen få ett människovänligare samhällen, säger han i sitt sommarprat.

Foto: Erik Abel/SR, TT

LÄS MER:

Christofer, 38 fick corona och sövdes ner: Min sambo kände inte igen mig när jag vaknade

Svenska barn drabbade av svår sjukdom efter corona

4 faktorer som kan öka chansen att överleva covid-19

Utvald läsning