Mia Skäringers fina ord ur nya boken "Brev till min dotter"

Mia Skäringer är en av de medverkande skribenterna i aktuella antologin Brev till min dotter. Boken är tänkt som en inspirationskälla till stora och små – men viktiga  – samtal mellan mödrar och döttrar. För hur berättar man bäst om de misstag man gjort i livet? Och hur lyfter man fram alla de kloka vägval som visade sig bli så avgörande?

Brev till min dotter är full av starka och träffande rader från författare som Elaine Eksvärd, Mia Skäringer, Therése Söderlind, Martina Montelius, Märta Tikkanen, Katarina Mazetti, Maxida Märak, Carolina Neurath och Alexandra Pascalidou. Där alla bidrar med texter som balanserar fint mellan kloka råd, smärtsamma upplevelser, triumfer och nederlag. Precis som livet självt.

På sin facebooksida bjuder Mia Skäringer på ett lika tänkvärt som träffsäkert utdrag:

Utvald läsning