Korttidspermittering – vad innebär det och vad gäller för dig?

Vad är korttidspermittering?

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Vad betyder permittering/korttidspermittering/korttidsarbete?

Vid permittering har en anställd kvar sin anställning men utan att jobba, oftast med lön. Nu, till följd av coronaviruset har det blivit extra aktuellt med korttidspermittering, eller korttidsarbete. Vilket innebär att arbetsgivare under en begränsad period kan dra ner på anställdas arbetstid och få stöd av staten för att täcka en del av kostnaderna.

Företag som drabbas av tillfälliga ekonomiska problem, som nu många gör just nu till följd av coronaviruset, covid-19, ska på så sätt kunna ha möjlighet att behålla personal under den tuffare perioden. För att sedan, när vändningen kommer, låta personalen gå upp till ordinarie tid igen.

Under 2020 kommer staten att ta en större del av kostnaden vid korttidspermittering än i vanliga fall, förutsatt att nya förslaget som tagits fram för extra stöd under just den här perioden går igenom – vilket man jobbar efter i dagsläget. Staten täcker då tre fjärdedelar av kostnaden medan arbetstagaren och arbetsgivaren delar på en fjärdedel.

Vad gäller vid permittering för anställda?

För den som blir korttidspermitterad innebär det att man arbetar färre timmar än vad man normalt skulle gjort men får ut drygt 90 procent av lönen. Lönen blir alltså något lägre än vad den skulle varit normalt, och arbetstiden minskar med 20, 40 eller 60 procent. Arbetstiden, alltså omfattningen av permitteringen, kan också ändras efter tid (det ska i så fall regleras i lokala kollektivavtalet).

Hur mycket mindre lön får jag som anställd?

Om arbetstiden minskar med 20 procent så går din lön ned med 4 procent, minskas arbetstiden med 40 procent får du 6 procent mindre i lön och om du går ner 60 procent i arbetstid så får du 7,5 procent mindre i lön. Statens ersättning gäller löner på upp till 44 000 kronor i månaden (vid högre löner får arbetsgivaren betala resterande del).

Hur påverkar permittering semester?

En redan beviljad semester står fast, om inte du och din arbetsgivare kommer överens om att ändra den. (Men du kan till exempel inte kräva att få jobba på en redan beviljad semester.) Sparade semesterdagar och intjänad arbetstid kommer inte att påverkas av permitteringen.

Kan alla anställda korttidspermitteras?

En anställd måste ha fått minst tre månadslöner innan arbetsgivare får godkänt stöd från Tillväxtverket, men även provanställda kan korttidspermitteras. Lokala kollektivavtalet styr i de flesta fall vilka som omfattas av permitteringen. Alla anställda behöver inte få samma arbetstids-minskning. För att korttidspermittering ska kunna göras på en arbetsplats måste vissa krav uppfyllas, i huvudsak kopplat till kollektivavtal.

Vad innebär permittering för arbetsgivare?

För arbetsgivare innebär korttidspermitteringen att man kan minska lönekostnaderna med upp till ungefär hälften, då staten skjuter in en andel av den anställdas lön. Tittar man närmare på de olika nivåerna som arbetsminskningen gäller: 20, 40 och 60 procent så minskar kostnaderna för arbetsgivaren 19, 36 och 53 procent i de olika nivåerna.

Från när gäller aktuella stödet för korttidsarbete?

Det går att söka stödet från 7 april men det tillämpas sedan 16 mars, och gäller för året 2020. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera ansökningarna.

Hur länge kan man bli korttidspermitterad?

I sex månader kan företag få stöd, det finns också möjlighet till ytterligare förlängning i tre månader. Arbetsgivaren beslutar om när det börjar och slutar, i enighet med det lokala kollektivavtalet.

Vad gäller med a-kassa och korttidsarbete?

Du kan inte få a-kassa för tiden du inte jobbar men har stöd för korttidsarbete. Blir man arbetslös efter att ha fått stöd för korttidsarbete behöver det inte innebära att man får sämre arbetslöshetsersättning. Vill du veta vad som gäller just dig och din arbetslöshetsersättning måste du vända dig till din a-kassa, då rätt till arbetslöshetsersättning beror på många olika faktorer.

Hur påverkas pensionen av korttidspermittering?

Du får inte pension för den förlorade inkomsten, som alltså är högst 7,5 procent, under permitteringsperioden. I övrigt fungerar det som vanligt.

Källor: Regeringen, Tillväxtverket

LÄS MER:

Coronaviruset: 15 frågor vi har om ekonomi just nu

Coronaviruset: Trebarnsmammans kamp för att ha råd med lunchen

 

Redaktionens tips
Dela på: