Här är biverkningarna av vaccinet som rapporterats in i Sverige

kvinna i säng tar tempen
7 saker vi vill njuta av efter corona
Slå på ljud

Från och med vecka 3 kommer Läkemedelsverket att redovisa de misstänkta biverkningar som anmäls till myndigheten. Rapporterna kommer både från sjukvården och privatpersoner.

Alla rapporter om misstänkta biverkningar följs sedan upp av Läkemedelsverket och de skickas också vidare till den europeiska databasen EudraVigilance.

Det finns i nuläget två godkända vaccin mot coronaviruset i Sverige, vaccinet Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Covid-19 vaccine Moderna från Moderna.

Så många rapporter om biverkningar har kommit in

Hittills har cirka 147 000 personer i Sverige vaccinerats med sin första dos. Men siffran kan vara högre eftersom rapporteringen från de olika regionerna släpar efter.

När det gäller misstänkta biverkningar har 367 fall rapporterats in fram till den 19 januari. Av dem bedöms 50 som allvarliga.

Det är viktigt att tänka på att de inrapporterade misstänkta biverkningarna inte behöver vara orsakade av vaccin, utan kan bero på helt andra andra faktorer.

De 5 biverkningar som rapporterats flest gånger

Samtliga fall av misstänkta biverkningar gäller vaccinet Comirnaty. Kvinnor verkar drabbas oftare av biverkningar än män. De här fem är vanligast än så länge:

1. Feber (27 fall)

2. Huvudvärk (26)

3. Trötthet (23)

4. Smärta där man fått sprutan (18)

5. Illamående (15)

Nio personer har avlidit i samband med vaccinering. Samtliga som har avlidit har varit äldre personer med en eller flera underliggande sjukdomar.

Läkemedelsverket vill uppmana både sjukvården och patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19 att rapportera alla misstänkta läkemedelsbiverkningar av vaccin. Rapporteringen är ett viktigt verktyg att säkerhetsbedöma godkända läkemedel och fånga upp signaler om eventuella biverkningar. Här kan du läsa mer om hur du gör det.

Foto: TT

Utvald läsning