Fler hemlösa ska vaccineras: SL erbjuder tusentals gratisbiljetter

Vänster: Hand som håller i ett SL-kort. Höger: En person som ligger på en bänk.
Kändisarna som vill att du vaccinerar dig
1:15

Efter reklamen: Kändisarna som vill att du vaccinerar dig

(1:15)

Slå på ljud


Insatsen med biljetterna ska fungera som ett komplement till Region Stockholms arbete med att vaccinera socialt utsatta grupper. I den grupper ingår bland annat papperslösa, hemlösa, asylsökande och kvotflyktingar.
– Det ska vara lätt för alla att få sin vaccination. Nu vill vi se till dem som i vanliga fall har en särskilt utsatt situation och göra en extra insats för att även hemlösa och utsatta lättare ska kunna resa och vaccinera sig, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

I dagsläget finns det ungefär 11 000 som är utan fast bostad i Stockholmsregionen. Varje år delar Trafikförvaltningen (SL) ut 15 000 enkelbiljetter. Biljetterna är till för att hemlösa till exempel ska kunna gå på läkarbesök, åka till och från härbärget och göra andra besök som bedöms som viktiga. De nya biljetterna är alltså ytterligare ett tillskott. Biljetterna ska delas ut till fem olika organisationer, bland annat till Stadsmissionen, som kan dela ut dem till människor i behov.

Då planeras biljetterna börja delas ut

Kristoffer Tamsons säger att extra tillskottet av biljetter bara en av sakerna som Region Stockholm gör för att hemlösa lättare ska kunna vaccinera sig.
– Det finns bland annat särskilda vårdcentraler för hemlösa som vaccinerar bredvid den uppsökande vaccinationsverksamheten. Därtill finns mobila enheter som vaccinerar samt drop-in mottagningar i samverkan med frivilligorganisationer. Att SL delar ut enkelbiljetter till hemlösa och utsatta är ett sätt att komplettera detta arbete med det vi kan göra, säger Tamsons.

Det formella beslutet om fler SL-biljetter fattas nästa vecka av Trafiknämnden och därefter ska utdelningen ske med omedelbar verkan, enligt Kristoffer Tamsons.

Bild: TT

Utvald läsning