Det här gäller för dig som förlorat jobbet till följd av coronaviruset

takt med att coronaviruset har spridit sig i samhället, har också mängder av företag tvingats se på medan deras försäljningssiffror har sjunkit mer och mer för varje dag. Som en följd av det oroväckande ekonomiska läget har många företag inte sett någon annan utväg än att dra ner på sin personalstyrka. Tusentals människor har redan förlorat jobbet, andra har blivit varslade och regeringen har infört ett nytt system med korttidspermitteringar.

Men vad innebär allt det här i praktiken? Marie Nordström är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd AB, en juridisk byrå som ägs av de fackliga centralorganisationerna LO och TCO. Tillsammans med sin kollega Jenni Ivarsson Oliva, också hon förbundsjurist, hjälper Marie oss att svara på några av de frågor som kan dyka upp till följd av coronakrisen.

Varsel till följd av corona

Har min arbetsgivare rätt att säga upp mig om det går dåligt för företaget till följd av coronaviruset?

Maries svar: ”Om det föreligger arbetsbrist så är det en saklig grund för uppsägning och arbetsgivaren har rätt att säga upp dig.”

Marie Nordström är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd AB.
Marie Nordström, förbundsjurist. Foto: Pressbild

Vad händer med min anställning om skolor och förskolor stänger och jag måste stanna hemma med barnen?

Maries svar: ”Du kan för närvarande inte stanna hemma från arbetet utan att riskera din anställning, det blir olovlig frånvaro. Du har möjlighet att vara föräldraledig under de förutsättningar som gäller enligt föräldraledighetslagen. Regeringen har dock skapat förutsättningar för att kunna fatta beslut om nya föreskrifter som gäller i den situation du beskriver, det vill säga troligen en möjlighet för föräldrar att med ersättning vara hemma.”

Min arbetsgivare har hotat med varsel – vad händer nu?

Maries svar: ”Ett varsel om uppsägning innebär att din fackliga organisation har rätt att förhandla med arbetsgivaren om uppsägningen. I praktiken betyder det att säkerställa att en tilltänkt uppsägning går rätt till enligt lagen om anställningsskydd. Du jobbar på som vanligt till dess uppsägningen verkställs och då har du en uppsägningstid under vilken du också jobbar med full lön.”

Timanställd – det här gäller i coronakrisen

Vad händer om företaget där jag jobbar går i konkurs?

Maries svar: ”En konkursförvaltare utses som tar över bolagets bestämmanderätt. Om personalen inte har sagts upp på grund av arbetsbrist av arbetsgivaren, så ska konkursförvaltaren göra det. Om du inte har fått din lön i samband med konkursen så har du möjlighet att få ersättning ur den statliga lönegarantin. Konkursförvaltaren fattar beslut om detta.”

Jag är timanställd – är jag automatiskt den första som blir av med jobbet om företaget börjar gå dåligt?

Maries svar: ”Ofta innebär en timanställning att man har kommit överens om en anställning för ett eller några arbetspass. Då omfattas man inte av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Arbetstagaren riskerar istället att inte få erbjudande om nya arbetspass på grund av rådande omständigheter.”

Stanna hemma från jobbet för att inte smittas av corona?

Vad händer om jag inte vill gå till jobbet för att jag är rädd att smittas av corona?

Maries svar: ”Arbetsgivaren har ett ansvar för att arbetsmiljön inte orsakar ohälsa eller sjukdom. Men om arbetsgivaren har bedömt att personalen måste komma till arbetsplatsen för att utföra sitt arbete, riskerar du att bli uppsagd med hänvisning till olovlig frånvaro om du inte gör det. Bara en rädsla att smittas räcker inte för att stanna hemma.”

Vad innebär den nya typen av korttidspermitteringar som regeringen infört?

Maries svar: ”Korttidspermittering eller korttidsarbete innebär att arbetsgivaren under vissa förutsättningar beslutar om att arbetstiden blir kortare än den ordinarie arbetstiden under en begränsad period. Lönen också blir lägre än den ordinarie lönen. Detta kan även införas på arbetsplatsen med stöd av ett centralt kollektivavtal.”

Vad händer med utbetalningarna från a-kassan om många blir arbetslösa samtidigt? Kan det påverka summan jag får utbetald?

Jennis svar: ”Om många ansöker om arbetslöshetsersättning kan det påverka handläggningstiderna vilket innebär att du måste vänta längre på ditt beslut från a-kassan. Summan på din utbetalningen beror inte på hur många som ansöker om ersättning samtidigt, så nej det påverkar inte summan du får utbetald.”

Jag jobbar på inringning men får inga pass nu. Vad kan jag få för ersättning?

Maries svar: ”Du kan inte få någon ersättning från arbetsgivaren. Att jobba på inringning innebär (oftast) en överenskommelse om att du bara har rätt att arbeta och få ersättning för enstaka pass då du blir inringd.”

Jag jobbar som frilans men nu finns inga uppdrag. Måste jag lägga ner mitt företag för att få a-kassa?

Jennis svar: ”Huvudregeln säger att du inte kan få a-kassa samtidigt som du driver ett företag. Du bör dock kontakta din a-kassa för att få veta vad som gäller just i ditt fall.”

Foto: TT

Läs mer:

Coronaviruset: Kan antibiotikaresistens ligga bakom dödsfall?

Tidiga tecken på corona – nya symtom har upptäckts

Kan coronaviruset smitta via mat?

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Senaste nytt om Corona i Sverige och i världen:

Varför är corona farligare för män än kvinnor, vad är statusen på smittspridningen just nu, och vad är det för skillnad mellan en vanlig influensa och på covid-19? Här har vi samlat alla våra artiklar om coronaviruset.

Läs allt om coronaviruset här

Utvald läsning