Forskare utreder samband mellan D-vitaminbrist och corona

D-vitaminbrist och corona, finns det samband mellan dem?
5 symtom vid d-vitaminbrist
Slå på ljud

Forskare på flera håll runt om i världen har uppmärksammat att det kan finnas ett samband mellan D-vitamin brist och hur pass sjuk man blir av coronaviruset. Flera studier pågår om det här just nu och fler kommer att startas framöver, även i Sverige kommer man att se närmre på ett eventuellt samband.

I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen skriver tre svenska läkare att det finns ett samband mellan d-vitaminnivåer och hur hårt man drabbas av coronaviruset. De menar att d-vitaminbrist ökar risken för ett svårt förlopp vid covid-19.

Men än så länge finns det ingen tillräckligt stor och säker studie som visar på att det helt säkert finns ett samband mellan att man blir mer sjuk i covid-19 och att man har D-vitaminbrist.

Det man vet sedan tidigare är att D-vitamin kan skydda mot luftvägsinfektioner, inklusive virus. Här är några av de studier som pågår just nu eller har gjorts hittills:

Indonesien: Dödligheten ökar med D-vitaminbrist

Forskare i Indonesien har rapporterat från en pågående studie om dödlighet i coronaviruset och D-vitamin. På tester från 780 konstaterade fall av covid-19 som de hittills studerat ser de ett samband hos personer som avlidit av covid-19 och brist på D-vitamin. Testerna är från både levande och avlidna.

Fler av de som hade D-vitaminbrist avled i covid-19 än de som klarade sig av patienterna i studien. Forskarna här bedömer i dagsläget att risken för att avlida i covid-19 är tio gånger större om man har D-vitaminbrist.

Filippinerna: Normala D-vitaminnivåer mildrar

En rapport från Davao Doctors College på Filippinerna säger att på de patienter man studerat där så var normala D-vitaminnivåer vanligare hos patienter som inte drabbades så hårt av coronaviruset, utan bara fick milda symtom.

Och tvärtom så såg man D-vitaminbrist i större grad hos de patienter som intensiv-vårdades.

I studien bedömde man att chansen för att endast drabbas milt av covid-19 ökade med cirka 20 gånger om man hade normala D-vitaminnivåer.

USA: Intensivvårdade har lägre D-vitaminnivåer

I Louisiana har man gjort en väldigt liten studie på 20 patienter som var svårt sjuka i covid-19. De 13 patienter som intensiv-vårdades hade betydligt lägre nivåer av D-vitamin än de andra patienterna. Här såg man också att bland de intensivvårdade som var under 75 år hade samtliga långa nivåer av D-vitamin.

Fler studier på D-vitamin och covid-19 krävs

Även om man kan se ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och coronaviruset så vet man inte vad som ger vad, det behöver inte vara så att D-vitaminbrist gör att man blir mer sjuk eller att det skulle hjälpa att äta tillskott av D-vitamin för att inte bli lika sjuk. Det kan också vara så att andra bakomliggande orsaker ger låga nivåer av D-vitamin.

– Det är inte alls osannolikt att D-vitamin har effekter på coronavirus eller den inflammation som orsakas av sjukdomen. Om det finns ett skydd så är det förebyggande. Det finns inget stöd för att D-vitamin kan ges eller vara skyddande när man väl blivit sjuk, säger forskare och läkare Peter Bergman, till Aftonbladet.

Samtliga studier är otillräckliga för att man ska kunna dra några bestämda slutsatser och man behöver forska mer på ämnet. Men flera av studierna är åtminstone underlag för att visa på att man ska forska vidare på samband mellan D-vitaminbrist och coronaviruset.

LÄS MER:

11 tecken på att du har brist på D-vitamin

Anders Tegnell: Högt blodtryck i sig ger inte någon större riskökning

Nya teorierna: Därför drabbas män hårdare av corona

Senaste nytt om coronaviruset och covid-19:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Vad är skillnaden mellan covid-19 och en vanlig influensa? Senaste nytt om coronaviruset, vilka symtom du ska hålla koll på, hur du bäst skyddar dig mot viruset och vad den senaste forskningen säger hittar du här:

Coronaviruset SARS-CoV-2

Utvald läsning