Coronaviruset: Nu får vården extra hjälp – av landets veterinärer

Utbrottet av covid-19 har gjort att behovet av läkemedel har ökat rejält den senaste tiden. Och samtidigt har det stora sjukantalet, och hur samhället i övrigt påverkats av krisen, även skapat störningar i distributionskedjan av läkemedel.

Därför uppmanar nu Jordbruksverket och Läkemedelsverket tillsammans att den så kallade ”kaskadprincipen” ska tillämpas extra noga.

Vad är Kaskadprincipen?

Kaskadprinciper rör främst veterinärer, och innebär att de i första hand ska använda sig av läkemedel som är anpassade för det djur som ska behandlas. I andra hand kan veterinären använda något läkemedel som är anpassat för någon annan djurart. Men om det inte finns några tillgängliga/lämpliga djurläkemedel, så får veterinären förskriva läkemedel som är anpassat för människor.

Men nu vill myndigheterna alltså att landets veterinärer är extra restriktiva med förskrivning av humanläkemedel till djuren, för att kunna säkra resurser inom den mänskliga vården, främst intensivvården på landets sjukhus.

Medicinska alternativ för covid-19

Vilka läkemedel det kan komma att handla om, och vilka som har en central betydelse, har Läkemedelsverket hämtat underlag om från hälso- och sjukvården.

”Under rådande omständigheter kan humansjukvården vid akuta bristsituationer behöva ta till olika tänkbara alternativ och myndigheterna bidrar i arbetet med att på olika sätt tillgodose behov och motverka brister”, skriver man på sin hemsida.

Källa: Läkemedelsverket, Läkemedelsvärlden   Foto: TT

Läs mer:

Forskare: Dessa länder kan drabbas 10 gånger hårdare av covid-19

Senaste nytt om vaccin mot coronaviruset!

Forskning: Här är medicinen alla hoppas på ska funka mot corona

Senaste nytt om Corona i Sverige, och i världen:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Mer om hur corona-spridningen ser ut i världen, varför fler män än kvinnor drabbas av covid-19 och om symtom, skydd och riskgrupper hittar du i vår samling av artiklar om coronaviruset.

Läs allt om coronaviruset här