Varning för bantningspiller som säljs på nätet

Livsmedelsverket har testat bantningspiller och kosttillskott som kan köpas på nätet – och hittade stora brister. Nu varnar man för att de i vissa fall kan vara direkt livsfarliga. Livsmedelsverket menar att det är lätt att bli lurad som konsument eftersom det är vanligt att produkterna är felmärkta och har felaktiga påståenden om effekter som saknar vetenskaplig grund.

– Av det vi sett i vår undersökning verkar det som att internetförsäljning av kosttillskott i stor utsträckning är oseriös. Antingen struntar försäljarna i att ta sitt ansvar eller så saknar de kompetens att göra det. Som konsument är det nästan omöjligt att veta vad det är man köper och risken att bli lurad eller till och med skadad är stor, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket.

I studien testade Livsmedelsverket 43 kosttillskott inköpta från åtta svenskspråkiga webbsidor, för att se hur väl de uppfyller märkningskraven för livsmedel och hur vanligt det är att ämnen med kända biverkningar ingår.

Undersökningen inriktades främst mot kosttillskott med påståenden om viktminskning eller prestationshöjande egenskaper. Resultatet visar att bara två av 43 förpackningstexter uppfyllde de granskade märkningskraven.

30 av de 43 granskade produkterna innehöll växter eller växtextrakt som kan innehålla hälsofarliga substanser – och 28 innehöll substanser som kan ge biverkningar. Dessutom saknade många hälsopåståenden vetenskaplig grund.

– Från Livsmedelsverkets sida ser vi mycket allvarligt på dessa brister. Vi har kontaktat kommunerna där de aktuella företagen ligger för att kommunerna ska kunna agera med vårt stöd. Läkemedelsverket agerar i de fall där produkter kan klassificeras som läkemedel, säger Inger Andersson.

Av: Anna Sundesten

BIld: Thinkstock

Läs mer:
Populära bantningsmedel fungerar dåligt
Fettförbrännings- och Omega3-piller – behövs det?
Vad tycker du om preparat som snabbar på viktminskningen?

Utvald läsning