Fråga läkarenSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTäta bröstDepression

ME/CFS: Vanliga symtom på kroniskt trötthetssyndrom

22 feb, 2018 
AvNanna von Knorring
Kroniskt trötthetssyndrom, ME.
40 000 svenskar kan vara drabbade av ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom. Många saknar diagnos eftersom sjukdomen yttrar sig på olika sätt. Här kan du läsa om de vanligaste symtomen.
Annons

Sjukdomen ME/CFS kallades tidigare slentrianmässigt för kroniskt trötthetssyndrom, vilket är missvisande eftersom sjukdomen inte bara tar uttryck i trötthet.

ME/CFS är en förkortning för myalgisk encefalomyelit och engelskans ”chronic fatigue syndrome”, men i vanligt tal kallas sjukdomen ofta bara för ME. Uppemot 40 000 svenskar kan vara drabbade av sjukdomen, även om många fortfarande saknar en diagnos.

Åtta av tio fall av ME börjar med en infektion i kroppen och ett av de vanligaste symtomen för sjukdomen är PEM, Post-Exertional Malaise. Det innebär att ansträngningar utöser en enorm utmattning, såväl fysisk som mental, som kvarstår under en lång period, för vissa i dagar, för andra i veckor eller månader.

Vanliga symtom vid ME

Huvudsymtom är en sjuklig trötthet som inte går att vila bort och som förvärras av ansträngning. Många drabbade beskriver sjukdomen som en konstant eller återkommande influensakänsla i kroppen med influensaliknande symtom som värk, halsont och ett slags ”hjärndimma”.

Annons

Vanliga symtom är även sömnstörningar, smärta, koncentrationsproblem, svaghet i muskler, överkänslighet för ljus och ljud samt huvudvärk.

Det finns ytterligare en uppsjö av symtom, eftersom sjukdomens uttryck varierar från person till person. Sjukdomsförloppet är väldigt varierande, många insjuknar snabbt, medan det för andra kan gå långsammare. Bland barn kan symtomen på ME vara väldigt varierande och förändras från dag till dag.

En diagnos för ME/CFS sätts utifrån de så kallade Kanadakriterierna som omfattar en lång rad av symtom, varav vissa är återkommande för alla drabbade, medan andra varierar från person till person. Sjukdomen ska ha varat i mer än ett halvår för att man ska kunna fastställa en diagnos, även om en preliminär diagnos kan sättas tidigare.

Det går inte att vila sig frisk från sjukdomen och det finns heller inget erkänt läkemedel. En del tillfrisknar eller får behandling som minskar symtomen, men det finns ingen garanti för att de beprövade behandlingar som används i dag fungerar för alla.

Annons

ME – en neurologisk och inflammatorisk sjukdom

ME finns i olika grader från mild till svår och är en svårt funktionsnedsättande sjukdom. Av de som drabbas av ME är en av fyra sängbundna. De har då svårt att lämna hemmet och i vissa fall måste de sondmatas eftersom de inte orkar göra något själv. Sjukdomen finns bland både kvinnor, män och barn. Vanligast är diagnosen dock bland kvinnor.

Det forskas på sjukdomen, även om forskningen än i dag är knapp. Sjukdomen betraktas av en del skeptiker som psykologisk, trots att nya forskningsrön visar på motsatsen.

Forskare vid Stanford University kunde förra året se ett samband i kroppen hos drabbade som visar att ME/CFS är en inflammatorisk sjukdom, medan forskare vid Newcastle University i tester upptäckt att ME-patienters celler inte kunde producera lika mycket energi som friska personers celler. Världshälsoorganisationen WHO klassar sjukdomen, som länge varit okänd för den breda allmänheten, som neurologisk.

Källor: Stanford University, Intervju med smärtläkare Björn Bragée, RME.nu, Hjärnfonden, Vårdguiden, Stora Sköndal, Daily Mail  Foto: TT

Läs också:

Vanja Persson lever med ME: ”Som en evig dvala”

Smärtläkarens positiva besked om ME: ”Kommer att botas”

Annons