Testa dig själv: Hur hög är din diabetesrisk?

Så tar du reda på din risk för diabetes.

5 tidiga tecken på diabetes
Slå på ljud

Genom att svara på frågorna nedan kan du få veta hur stor risken är för att du ska drabbas av diabetes typ 2 inom tio år. Kryssa i ditt svar och räkna ihop poängen.

1. Din ålder

a) under 45 (0 poäng)

b) 45-54 (2 poäng)

c) 55-64 (3 poäng)

d) över 64 (4 poäng)

2. Ditt BMI (se nedan hur du räknar ut det) 

a) under 25 (0 poäng)

b) 25-30 (1 poäng)

c) över 30 (3 poäng)

Räkna ut ditt BMI
  * cm
  * kg
  Beräkna
  Ditt BMI är:
  Undervikt
  <19
  Normalvikt
  19,1 - 25
  Övervikt
  >25,1

  Så räknar du ut ditt BMI manuellt: Dela din vikt med längden i meter x längden i meter. Exempel: En person som väger 75 kilo och är 1,80 lång har BMI 23 (75/1,80×1,80 = 23).

  3. Ditt midjemått direkt under revbenen (vanligen vid naveln)

  a) under 80 (För män: under 94) (0 poäng)

  b) 80-88 (För män: 94-102) (3 poäng)

  c) över 88 cm (För män: över 102) (4 poäng)

  4. Motionerar du vanligen minst 30 minuter varje dag, inklusive så kallad vardagsmotion?

  a) ja (0 poäng)

  b) nej (2 poäng)

  5. Hur ofta äter du grönsaker, frukt eller bär?

  a) varje dag (0 poäng)

  b) inte varje dag (1 poäng)

  6. Har du någon gång använt blodtrycksmediciner regelbundet?

  a) nej (0 poäng)

  b) ja (2 poäng)

  7. Har du haft förhöjt blodsocker vid hälsokontroller, sjukdom eller graviditet?

  a) nej (0 poäng)

  b) ja (5 poäng)

  8. Har någon familjemedlem eller släkting till dig diabetes typ 1 eller 2?

  a) nej (0 poäng)

  b) ja, mina föräldrar, syskon eller barn (5 poäng)

  c) ja, en mor- eller farförälder, ett syskon eller en kusin till mina föräldrar (3 poäng)

  Så tolkar du resultatet

  Räkna ihop din poäng. Risken att få diabetes typ 2 inom tio år ökar ju högre poäng du fått. Så här ser risken ut:

  0-6: Liten. Uppskattningsvis 1 av 100 insjuknar.

  7-11: Något ökad. 1 av 25 insjuknar.

  12-14: Måttlig. 1 av 6 insjuknar.

  15-20: Stor. 1 av 3 insjuknar.

  Över 20: Mycket stor. Hälften insjuknar.

  Det här kan du göra!

  Om du fick:

  7-14 poäng: Fundera över dina mat- och motionsvanor. Håll koll på vikten.

  15-20 poäng: Ta kontakt med vårdcentralen för att göra en närmare utvärdering av din risk att bli sjuk i diabetes typ 2.

  Över 20 poäng: Ta kontakt med vårdcentralen så snart du kan för att få testa ditt blodsocker.

  Källa: Svenska Diabetesförbundet, www.diabetes.se  AV: Vivvi Alström  BILD: Thinkstock

  LÄS MER:

  Utvald läsning